Quy trình tuyển dụng nhà Ahamove

/careers/number1.png
Ứng tuyển vị trí Bạn quan tâm
Bộ phận Tuyển dụng sẽ ưu tiên liên hệ với Ứng viên phù hợp trong vòng 2 - 3 ngày kể từ ngày Bạn ứng tuyển.
/careers/number2.png
Phỏng vấn qua điện thoại với Bộ phận Tuyển dụng
Bộ phận Tuyển dụng sẽ liên lạc và trao đổi ngắn với Ứng viên để hiểu rõ mong muốn của Ứng viên.
/careers/number3.png
Bài kiểm tra trực tuyến (Nếu có)
Bộ phận Tuyển dụng sẽ thông báo về bài kiểm tra để Ứng viên nắm rõ thông tin trong quá trình phỏng vấn qua điện thoại.
/careers/number4.png
Phỏng vấn cùng Ahamove
Ứng viên tham gia phỏng vấn chuyên môn, văn hóa cùng Ahamove.
/careers/number5.png
Gia nhập Ahamove
Bộ phận Tuyển dụng trao đổi về cơ hội hợp tác giữa Ahamove và Ứng viên.

Những câu hỏi thường gặp

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tuyển dụng qua các kênh sau:
Email: talent@ahamove.com
Số điện thoại: +84 974 079 207