Đăng ký tài khoản tích hợp

Thông tin doanh nghiệp

Bạn có thể điền thông tin cá nhân nếu không đại diện cho một công ty hoặc một tổ chức

Tên chính thức được đăng ký kinh doanh của công ty

Tên thương hiệu được sử dụng khi xây dựng hình ảnh trên thị trường

Website chính thức của doanh nghiêp

Email đăng ký sẽ nhận được thông tin API key dùng cho việc tích hợp và trao đổi thông tin qua API. Khuyến khích không sử dụng email cá nhân, tránh việc thay đổi nhân sự phụ trách ảnh hưởng đến vận hành sau này.

Hãy cung cấp cho Ahamove các số điện thoại đại diện để đăng ký tài khoản công ty tại Ahamove. Số ĐT này được sử dụng để đăng nhập, cấp quyền, quản lý toàn bộ việc tích hợp và để đăng ký tài khoản Tài xế trên môi trường Staging sử dụng trong quá trình tích hợp (Tối đa 3 số, cách nhau bằng dấu phẩy)

Ahamove sẽ dùng thông tin này để liên hệ với nhân viên chăm sóc của bạn để có sự hỗ trợ kịp thời. Nếu bạn chưa có nhân viên kinh doanh nào, hãy để trống thông tin, chúng tôi sẽ tìm kiếm một nhân viên phù hợp để hỗ trợ bạn

Thông tin người phụ trách tích hợp ( PIC Tích hợp )