Bảng giá dịch vụ xe tải

Tiết Kiệm (6H) 100kg

Tiết Kiệm (6H) 100kg

Trọng lượng dưới 100KG

Hà Nội

Hồ Chí Minh

01 điểm giao/đơn hàng

100cm x 120cm x 80cm

Từ 0-2km

68,727VNĐ

Từ 2 - 10km

14,727VNĐ/km

Từ 10 - 15km

9,327VNĐ/km

Trên 15km

9,327VNĐ/km

Hỗ trợ tài xế

10,000 VNĐ/lần

Phí chờ 1h

60,000 VNĐ

Phụ phí bốc xếp (2 chiều) - 100kg

20,000 VNĐ

Tiết kiệm (6H) 200kg

Tiết kiệm (6H) 200kg

Trọng lượng dưới 200KG

Hà Nội

Hồ Chí Minh

01 điểm giao/đơn hàng

100cm x 120cm x 80cm

Từ 0-2km

78,545VNĐ

Từ 2 - 10km

15,218VNĐ/km

Từ 10 - 15km

10,309VNĐ/km

Trên 15km

9,818VNĐ/km

Hỗ trợ tài xế

10,000 VNĐ/lần

Phí chờ 1h

60,000 VNĐ

Phụ phí bốc xếp (2 chiều) - 200kg

40,000 VNĐ

Tiết Kiệm (6H) 300kg

Tiết Kiệm (6H) 300kg

Trọng lượng dưới 300kg

Hà Nội

Hồ Chí Minh

01 điểm giao/đơn hàng

100cm x 150cm x 100cm

Từ 0-2km

88,364VNĐ

Từ 2 - 10km

15,709VNĐ/km

Từ 10 - 15km

11,291VNĐ/km

Trên 15km

10,800VNĐ/km

Hỗ trợ tài xế

10,000 VNĐ/lần

Phí chờ 1h

60,000 VNĐ

Phụ phí bốc xếp (2 chiều) - 300kg

60,000 VNĐ

Xe Tải 2000KG

Xe Tải 2000KG

Trọng lượng dưới 2000KG

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

44,000VNĐ/điểm

350cm x 160cm x 170cm

Từ 0 - 2km

245,455VNĐ

Từ 2km - 10km

19,636VNĐ/km

Từ 10km - 15km

16,200VNĐ/km

Trên 15km

14,236VNĐ/km

Xe Tải 1500KG

Xe Tải 1500KG

Trọng lượng dưới 1500KG

Hồ Chí Minh

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

32,400VNĐ/điểm

320cm x 160cm x 170cm

Từ 0 - 2km

206,182VNĐ

Từ 2km - 10km

17,182VNĐ/km

Từ 10km - 15km

14,236VNĐ/km

Trên 15km

12,273VNĐ/km

Xe Tải 1000KG

Xe Tải 1000KG

Trọng lượng dưới 1000KG

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

21,600VNĐ/điểm

300cm x 160cm x 170cm

Từ 0 - 2km

162,000VNĐ

Từ 2km - 10km

15,218VNĐ/km

Từ 10km - 15km

12,764VNĐ/km

Trên 15km

10,800VNĐ/km

Xe Van 1000KG

Xe Van 1000KG

Trọng lượng dưới 1000KG

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

21,600VNĐ/điểm

230cm x 170cm x 150cm

Từ 0 - 2km

162,000VNĐ

Từ 2km - 10km

15,218VNĐ/km

Từ 10km - 15km

12,764VNĐ/km

Trên 15km

10,800VNĐ/km

Xe Tải 500KG

Xe Tải 500KG

Trọng lượng dưới 500KG

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

10,800VNĐ/điểm

180cm x 130cm x 130cm

Từ 0 - 2km

117,818VNĐ

Từ 2km - 10km

12,273VNĐ/km

Từ 10km - 15km

10,309VNĐ/km

Trên 15km

9,327VNĐ/km

Xe Van 500KG

Xe Van 500KG

Trọng lượng dưới 500KG

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

10,800VNĐ/điểm

160cm x 140cm x 120cm

Từ 0 - 2km

117,818VNĐ

Từ 2km - 10km

12,273VNĐ/km

Từ 10km - 15km

10,309VNĐ/km

Trên 15km

9,327VNĐ/km

Xe Bán Tải

Xe Bán Tải

Trọng lượng dưới 1000KG

Hồ Chí Minh

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

10,800VNĐ/điểm

180cm x 120cm x 80cm

Từ 0 -2km

117,818VNĐ

Từ 2km - 10km

12,273VNĐ/km

Từ 10km - 15km

10,309VNĐ/km

Trên 15km

9,327VNĐ/km

Xe Ba Gác

Xe Ba Gác

Trọng lượng dưới 400KG

Hồ Chí Minh

10 điểm giao/đơn hàng

10,800VNĐ/điểm

180cm x 120cm x 80cm

0 - 2km

117,818VNĐ

Từ 2km - 10km

12,273VNĐ/km

Từ 10km - 15km

10,500VNĐ/km

Trên 15km

9,500VNĐ/km

Khu vực áp dụng

Thời gian giao hàng

Trong ngày (áp dụng tất cả)

Số điểm dừng / điểm giao

Phí điểm dừng

Phí quay đầu

50% tổng km chiều đi

Kích thước lòng thùng xe

Phí quãng đường

Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Phí chờ

Phí chờ (60,000VNĐ/giờ)

Yêu cầu thêm