Bảng giá dịch vụ

Siêu Tốc - Đồ ăn

Giao siêu nhanh chỉ 30 phút

0 - 5km

30 phút

2km

16,000 VNĐ

Trên 2km

5,500 VNĐ/km

Không thêm điểm dừng

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Quay lại điểm lấy hàng

Siêu tốc: 0% phí quãng đường giao hàng chiều đi

4H, Siêu rẻ: Không áp dụng

Siêu Tốc

Giao nhanh trong 1 giờ

Trong vòng

1 giờ

3km đầu

20,000 VNĐ

Trên 3km

5,500 VNĐ/km

5,500 VNĐ/điểm

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Thuế VAT

Đã bao gồm trong giá

2H

Giao nhanh trong 2 giờ, giá tốt hơn

Tối đa

2 giờ

4km đầu

20,000 VNĐ/4km

Km tiếp theo

4,400 VNĐ/km

Không thêm điểm dừng

Tối đa 1 triệu VNĐ

Miễn phí

Hỗ trợ tài xế (tùy chọn)

5,000 VNĐ/km

4H

Giao trong 4 giờ, đồng giá

Tối đa

4 giờ

0-5km

22,000VNĐ

5-10km

25,000 VNĐ

10-15km

35,000 VNĐ

15-20km

40,000 VNĐ

Không thêm điểm dừng

Tối đa một triệu VNĐ

Miễn phí

Giao hàng tận tay (tùy chọn)

10,000 VNĐ

Siêu Cấp

Giao hàng siêu tốc, tài xế 5*

Trong vòng

1 giờ

4km

25,000 VNĐ

Trên 4km

5,000 VNĐ/km

5,500 VNĐ/điểm

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Mức đền bù

Lên đến 30 triệu đồng

Thời gian giao hàng

Số km

Thêm điểm dừng

COD

Yêu cầu thêm