Bảng giá dịch vụ

4H

Giao hàng nội thành, cam kết trong 4 giờ

Trong vòng

4 giờ

0-10km

25,000 VNĐ

10-15km

35,000 VNĐ

15-20km

40,000 VNĐ

Không thêm điểm dừng

Tối đa một triệu VNĐ

Miễn phí

Giao hàng tận tay (tùy chọn)

10,000 VNĐ

Siêu Cấp

Giao siêu giá trị cao

Trong vòng

1 giờ

4km

25,000 VNĐ

Trên 4km

5,000 VNĐ/km

5,500 VNĐ/điểm

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Mức đền bù

Lên đến 30 triệu đồng

Siêu rẻ

Giao hàng tối đa 2 giờ, tiết kiệm 20%

Tối đa

2 giờ

4km đầu tiên

20,000 VNĐ

Trên 4km

4,400 VNĐ/km

Không thêm điểm dừng

Tối đa 1 triệu VNĐ

Miễn phí

Hỗ trợ tài xế (tùy chọn)

5,000 VNĐ/km

Siêu tốc

Giao hàng nội thành trong 1 giờ

Trong vòng

1 giờ

3km đầu

20,000 VNĐ

Trên 3km

5,500 VNĐ/km

5,500 VNĐ/điểm

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Thuế VAT

Đã bao gồm trong giá

Siêu tốc - đồ ăn

Giao siêu nhanh chỉ trong 30 phút

0 - 5km

30 phút

2km

16,000 VNĐ

Trên 2km

5,500 VNĐ/km

Không thêm điểm dừng

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Quay lại điểm lấy hàng

Siêu tốc: 0% phí quãng đường giao hàng chiều đi

4H, Siêu rẻ: Không áp dụng

Thời gian giao hàng

Số km

Thêm điểm dừng

COD

Yêu cầu thêm