QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG TIÊU CHUẨN

d-ahamove-tools-images-blog-2-png

A. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG

1. Chấp nhận đơn hàng

Đối tác có thể nhận đơn qua danh sách đơn hàng, tính năng đề xuất hoặc tự động nhận đơn. Chỉ nhận đơn hàng khi sẵn sàng thực hiện tất cả các yêu cầu trên đơn hàng (bao gồm ứng tiền, thu tiền, giao hàng tận nơi, túi giữ nhiệt… nếu có)


Liên hệ xác nhận đơn hàng với người gửi trước khi đến lấy hàng. Di chuyển đến địa điểm lấy hàng trong thời gian cho phép của từng dịch vụ.

2. Liên hệ người gửi và lấy hàng

Lấy hàng/mua hàng (tùy theo dịch vụ), kiểm tra hàng hóa và ứng tiền (nếu có) như thông tin đơn hàng trên ứng dụng. Liên hệ người nhận thông báo thời gian dự kiến giao hàng sau đó xác nhận trạng thái ĐÃ LẤY HÀNG.


Xác thực lấy hàng theo yêu cầu trên ứng dụng (với các đơn hàng có yêu cầu)


Không vận chuyển các loại hàng hóa bị cấm theo quy định pháp luật hoặc từ chối vận chuyển của AhaMove, hàng hóa quá kích thước, hàng có giá trị không phù hợp với tiền ứng. 

3. Giao hàng

Đối tác di chuyển đến vị trí người nhận và liên hệ người nhận để giao hàng và thu tiền COD (nếu có) trong thời gian cho phép của dịch vụ. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu/chỉ dẫn trên đơn hàng nếu có. Cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi đã hoàn tất các yêu cầu trên đơn hàng.


Xác thực giao hàng theo yêu cầu trên ứng dụng (đối với các đơn hàng có yêu cầu xác thực)


Thực hiện yêu cầu quay lại điểm lấy hàng (nếu có) ngay sau khi cập nhật trạng thái hoàn thành đơn hàng.

4. Hoàn trả hàng hóa và thanh toán COD

Trường hợp giao hàng không thành công Đối tác cần thực hiện đúng các yêu cầu của quy định liên lạc sau đó thông báo lại người gửi và cập nhật trạng thái đơn hàng kèm lý do thất bại tương ứng, xác thực giao hàng thất bại theo yêu cầu trên ứng dụng (với các đơn hàng có yêu cầu) và tiến hành trả hàng.


Thanh toán COD (với các dịch vụ yêu cầu thu hộ mà không cần ứng trước) qua ứng dụng hoặc nộp lại tại kho tùy theo yêu cầu của từng dịch vụ trước khi nhận đơn hàng mới và trong thời gian cho phép.


Thực hiện trả hàng cho người gửi trong thời gian cho phép và xác thực trả hàng theo yêu cầu trên ứng dụng.

 5. Hủy đơn hàng

Trường hợp không thể thực hiện đơn hàng và chưa xác nhận đã lấy hàng trên ứng dụng, Đối tác có thể yêu cầu khách hàng hủy đơn hàng (với các nguyên nhân từ khách hàng) hoặc tự hủy đơn hàng trên ứng dụng với lý do chính xác và cung cấp bằng chứng xác thực theo chỉ dẫn trên ứng dụng. Cần hủy đơn hàng ngay khi xác định không thể thực hiện đơn hàng, không để treo đơn hàng. Trường hợp đơn hàng đã xác nhận lấy hàng Đối tác cần liên hệ tổng đài để được hướng dẫn xử lý.

Tham khảo: Hướng dẫn hủy đơn

B. Yêu cầu về thời gian lấy/giao/trả/thanh toán COD

Thời gian tối đaLấy hàngGiao hàngTrả hàngThanh toán COD
Siêu Tốc15 phút45 phútHoàn trả ngay, thời gian tối đa bằng thời gian giao hàng 
Siêu Tốc Đồ Ăn15 phút30 phútHoàn trả ngay, thời gian tối đa bằng thời gian giao hàng 
Giao Đồ Ăn15 phút30 phútLiên hệ tổng đài 
Siêu rẻ 1 giờ 45 phút4 giờ 
4H 3 giờ4 giờ 
AhaMart15 phút45 phútLiên hệ tổng đài 
Thương mại điện tử/ 2H30 phút1 giờ 45 phút4 giờ4 giờ
HUB30 phút8 giờTrong ngàyTrong ngày
XE TẢI/ XE BA BÁNH60 phút4 giờ4 giờ4 giờ

(Nếu xem trên điện thoại, Đối tác vui lòng vuốt màn hình về bên trái để xem đầy đủ thông tin)