QUY ĐỊNH BẰNG CHỨNG XÁC THỰC

d-ahamove-tools-images-blog-3-png

 Lấy hàngGiao hàng thành côngGiao hàng thất bạiHoàn trả hàng hóaHủy đơn hàng
Tất cả các dịch vụ– Đơn có vận đơn/hóa đơn: Chụp hình vận đơn/hóa đơn kèm hàng hóa
– Các trường hợp còn lại chụp hình hàng hóa tại địa chỉ lấy hàng
– Đơn có vận đơn/hóa đơn: Vận đơn có đầy đủ mã vận đơn, chữ ký, họ tên người nhận và bối cảnh kèm hàng hóa hoặc hóa đơn kèm hàng hóa
– Các trường hợp còn lại chụp hình hàng hóa tại địa chỉ giao/khách hàng cầm gói hàng
Theo chỉ dẫn trên ứng dụng– Đơn có vận đơn/hóa đơn: Vận đơn có đầy đủ mã vận đơn, chữ ký ,họ tên người gửi và bối cảnh kèm hàng hóa hoặc hóa đơn kèm hàng hóa
– Các trường hợp còn lại chụp hình hàng hóa tại địa chỉ hoàn trả hàng/khách hàng cầm gói hàng
– Gọi tổng đài hỗ trợ với dịch vụ HUB
– Các dịch vụ còn lại tự hủy đơn theo chỉ dẫn trên ứng dụng

(Nếu xem trên điện thoại, Đối tác vui lòng vuốt màn hình sang trái để xem đầy đủ nội dung)

Tham khảo:

Quy chuẩn hình ảnh bằng chứng xác thực giao/trả hàng

 36,698 total views