QUY ĐỊNH LIÊN LẠC

d-ahamove-tools-images-blog-4-png

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu khiếu nại và tạo dựng niềm tin từ khách hàng để từ đó gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ, cải thiện thu nhập cho cộng đồng Đối tác.

  1. 1. Liên lạc với Người nhận tối thiểu 3 cuộc gọi trong vòng 15’ (Cuộc gọi đầu tiên cách cuộc gọi cuối cùng 15’) trong trường hợp không liên lạc được/Khách hàng không nghe máy.
  2. 2. Khi Người nhận từ chối nhận hàng cần liên lạc để báo tin với Người gửi trước khi quay về trả hàng (không áp dụng vs dịch vụ HUB/2H/TMDT). Trường hợp không liên lạc được cần để lại tin nhắn cho Người gửi.
  3. 3. Đối với dịch vụ HUB, Đối tác chỉ liên lạc với Khách hàng trên thiết bị cài đặt ứng dụng Tài xế Aha.
  4. 4. Chỉ liên lạc với Khách hàng nhằm mục đích giao nhận hàng hoặc xử lý sự cố đơn hàng.
  5. 5. Lưu giữ lịch sử cuộc gọi tối thiểu 07 ngày để cung cấp khi được yêu cầu xử lý khiếu nại.

 30,066 total views