DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG MINI GAME

MINIGAME: CÔ VY CÔ ĐI ĐI

KỲ III – Ngày 27/03

1Tường Thị Ngọc Lan84xxxx694308
2Phạm Quốc Đức84xxxx577507
3Nguyễn Thị Quỳnh84xxxx715479
4Dương Việt Dũng84xxxx221593
5Cao Văn Tiến84xxxx768696
6Đỗ Thị Thu Hương84xxxx761706
7Lê Quang Hưng84xxxx296899
8Vũ Trường Sơn84xxxx720119
9Đỗ Kiều Oanh84xxxx595526
10Đỗ Xuân Long84xxxx362487
11Trần Tuấn Anh84xxxx183988
12Nguyễn Thế Cường84xxxx394672
13Phạm Công Lực84xxxx693277
14Nguyễn Văn Mạnh84xxxx725520
15Nguyễn Thị Hà84xxxx972629
16Chu Minh Quân84xxxx589292

KỲ II – Ngày 26/03

1Đặng Tuấn Long84xxxx246521
2Lê Đắc Quyền84xxxx163794
3Trần Thu Trang84xxxx174787
4Hoàng Văn Sơn84xxxx210365
5Nhữ Thanh Lan84xxxx778681
6Phan Thu Quỳnh84xxxx395344
7Lưu Quang Hiệp84xxxx799297
8Nguyễn Thế Dũng84xxxx273688
9Nguyễn Tài Thành84xxxx505009
10Phạm Thành Đến84xxxx621633
11Hoàng Lệ Diễm84xxxx373321
12Trần Thị Thanh Thủy84xxxx308671
13Phạm Văn Năm84xxxx280659
14Nguyễn Đức Nhật84xxxx708888
15Nguyễn Văn Hiện84xxxx556581
16Bùi Văn Sơn84xxxx886463
17Đào Tùng Duy84xxxx990286
18Trần Tuấn Anh84xxxx464422
19Lý Quang Phú84xxxx432811
20Hà Đình Huy84xxxx419414
21Phan Minh Diễm84xxxx284837
22Lê Nguyệt Ánh84xxxx803493
23Nguyễn Thị Hồng Linh84xxxx500428
24Phạm Khương Duy84xxxx722955
25Đỗ Danh Huy84xxxx848215
26Phùng Quốc Hiếu84xxxx419698
27Văn Xuân Thắng84xxxx620795
28Nguyễn Trọng Tùng84xxxx398133
29Nguyễn Văn Sơn84xxxx121503
30Phạm Văn Lượng84xxxx572918
31Vũ Phương Linh84xxxx378990
32Phạm Hoài Nam84xxxx588492
33Nguyễn Quang Lợi84xxxx769201
34Hà Xuân Tý84xxxx401261
35Lê Thanh Tùng84xxxx390433
36Lê Hoài Nam84xxxx360847
37Phạm Văn Hùng84xxxx711091
38Ngô Anh Sơn84xxxx556005
39Lê Thị Thu Hường84xxxx740959
40Trần Anh Tuấn84xxxx456867
41Nguyễn Thị Ngà84xxxx842055
42Dương Văn Hoà84xxxx808887
43Bùi Thế Hải84xxxx801806

KỲ I – Ngày 25/3

1Đặng Thu Thuỷ84xxxx146689
2Phạm Ngọc Đạt84xxxx565785
3Nguyễn Thị Huyền Trang84xxxx25222
4Nguyễn Vũ Mạnh84xxxx991190
5Phạm Văn Sáu84xxxx71711
6Bùi Đức Lợi84xxxx218879
7Phạm Văn Nam84xxxx338974
8Trần Anh Tuấn84xxxx351016
9Nguyễn Minh Thanh84xxxx418098
10Phạm Bá Thiết84xxxx205781
11Trần Danh Trọng84xxxx841102
12Phạm Vũ Anh Tú84xxxx935215
13Lê Phương Nam84xxxx303694
14Chu Lý Quân84xxxx314748
15Nguyễn Thị Hoan84xxxx170791
16Trần Mạnh Hùng84xxxx63212
17Nguyễn Thị Hương Lan84xxxx791898
18Nguyễn Đức Anh84xxxx696894
19Nguyễn Hồng Đăng84xxxx595471
20Vũ Thanh Linh84xxxx347734
21Nguyễn Văn Tiến84xxxx135361
22Khổng Đức Kiên84xxxx319288
23Nguyễn Thu Thuỷ84xxxx929555
24Hà Văn Thức84xxxx587956
25Đỗ Xuân Hậu84xxxx453432
26Nguyễn Văn Cương84xxxx849393
27Nguyễn Tuấn Anh84xxxx182222
28Bùi Văn Trường84xxxx210400
29Đặng Công Hiếu84xxxx753181
30Vũ Thị Tuyết84xxxx242215
31Đặng Đức Mạnh84xxxx92260
32Lô Đức Huy84xxxx226846
33Phan Quốc Hưng84xxxx354817
34Bùi Huy Cường84xxxx950414
35Trần Đức Tài84xxxx676244
36Vũ Huy Bình84xxxx910381
37Ngô Minh Hải84xxxx143409
38Phạm Tiến Dũng84xxxx780482
39Đào Đình Nam84xxxx789303
40Hoàng Quốc Linh84xxxx766878
41Lưu Quang vũ84xxxx713668
42Vũ Văn Tiến84xxxx130590
43Lê Khắc Trung84xxxx967747
44Hòa Quang Hùng84xxxx982117
45Đinh Quang Anh84xxxx572859
46Đỗ Thị Tuyết84xxxx51294
47Vũ Đức Hạnh84xxxx233654
48Bùi Đức Lành84xxxx109462
49Trần Thị Tuyết Hạnh84xxxx911773
50Chu Văn Linh84xxxx48929

Thời gian nhận thưởng 9h-12h thứ 2 – 30/3/2020 tại chân sảnh văn phòng AhaMove – 229 Tây Sơn