Hướng dẫn gửi thông tin Mã số thuế

d-ahamove-tools-images-thue2019-png

Kính gửi Quý đối tác,

Đối với Quý đối tác có doanh thu chịu thuế trong năm 2019 chưa đạt mức 100 triệu đồng trở lên, có 2 mã số thuế còn hoạt động song song hoặc thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân sử dụng để đăng ký mã số thuế ghi nhận trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam trùng với người khác, AhaMove sẽ tiến hành hoàn trả khoản tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2019 vào tài khoản chính của Quý đối tác trước ngày 30 tháng 06 năm 2020 với điều kiện Quý đối tác đã cung cấp thông tin mã số thuế chính xác của mình cho AhaMove sau khi được cơ quan thuế giải quyết trước ngày 30 tháng 05 năm 2020 theo biểu mẫu sau:

(*) được hiểu là thông tin mà Quý đối tác bắt buộc phải cung cấp

 

Loading…