Hướng dẫn gửi thông tin tài khoản ngân hàng

d-ahamove-tools-images-thue2019-png

Kính gửi Quý đối tác,

Đối với Quý đối tác có doanh thu (*) trong năm 2019 chưa đạt mức 100 triệu đồng trở lên, có tài khoản Tài xế AhaMove không còn hoạt động, được hiểu là tài khoản đã ngưng hợp tác hoặc bị cho ngưng hoạt động vì bất kỳ lý do nào, Quý đối tác không thuộc diện phải nộp thuế nên AhaMove sẽ hoàn trả khoản tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2019.

AhaMove sẽ hoàn trả khoản tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2019 vào tài khoản ngân hàng của Quý đối tác trước ngày 30 tháng 06 năm 2020 với điều kiện Quý đối tác đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình trước ngày 30 tháng 05 năm 2020 theo biểu mẫu phía dưới:

(*) được hiểu là thông tin mà Quý đối tác bắt buộc phải cung cấp