HOẠT ĐỘNG VÀ THƯỞNG TẾT CANH TÝ BIỆT ĐỘI 4H

I. HOẠT ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ BIỆT ĐỘI 4H:

  • Từ ngày 22/01-02/02/2020, Biệt đội 4H được mở đầy đủ các dịch vụtắt tính năng tự động gán đơn. Quý Đối tác nghỉ hoạt động trong thời gian này không cần thông báo trước với AhaMove.
  • Bộ phận hỗ trợ Biệt đội qua Telegram: Làm việc tới ngày 22/01 (28 Tết), làm việc trở lại từ ngày 03/02 (mùng 10 ÂL)

II. CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG TẾT CANH TÝ BIỆT ĐỘI 4H (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/01-02/02/2020)

Tương ứng với số lượng đơn hàng dịch vụ 4H Quý Đối tác nhận/được chỉ định trong ngày, Quý Đối tác sẽ nhận được thưởng ngày theo các mốc thưởng tương ứng.

1.CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG 1 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/01-26/01/2020)

Mốc đơn DV 4H hoàn thành trong ngày

Tiền Thưởng/Ngày

10 70.000đ
14 100.000đ
18 150.000đ
23 210.000đ 
28 280.000đ 

2.CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG 2 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/01-02/02/2020)

Mốc đơn DV 4H hoàn thành trong ngày

Tiền Thưởng/Ngày

08 50.000đ
10 70.000đ
13 100.000đ
16 140.000đ 
20 200.000đ 

Lưu ý:

  • Chương trình thưởng trên thay thế cho chương trình thưởng tuần của Biệt đội 4H từ ngày 20/01-02/02/2020, không áp dụng song song với chương trình thưởng tuần của Biệt đội 4H.
  • AhaMove trừ 1% thuế TNCN trước khi cộng thưởng.
  • Tiền thưởng 02 chương trình sẽ được tổng hợp và thanh toán vào TÀI KHOẢN CHÍNH trong thứ 2 ngày 03/02/2020 (mùng 10 ÂL)
  • Đơn hàng hợp lệ để tính thưởng là đơn hàng được chấp nhận và hoàn thành trong ngày.
  • Trong mọi trường hợp, quyết định từ AhaMove là quyết định cuối cùng.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BIỆT ĐỘI 4H!

Trân trọng,

AhaMove Hà Nội!