[GAMI] HÃY CHỌN “HÌNH” ĐÚNG

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và cải thiện mức độ chính xác của Bản đồ, AhaMove triển khai minigame “HÃY CHỌN HÌNH ĐÚNG”.

Sự tham gia của Quý Đối tác với Chương trình sẽ là đóng góp rất lớn để Bản đồ AhaMove có thể được hoàn thiện hơn, phục vụ chính xác hơn trong suốt quá trình hoạt động của Quý Đối tác cùng AhaMove.


Khu vực áp dụng:  Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh
Đối tượng tham gia:  Đối tác nhận được thông báo

 

THỂ LỆ VÀ CÁCH THỨC THAM GIA:

– Đối tác tham gia bằng cách chọn “NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TỚI PHÒNG GAME” trong chi tiết chương trình tại mục Theo dõi thành tích

– Màn hình sẽ hiển thị ảnh cần xác minh kèm nội dung: số nhà, tên đường, quận….


– Đối tác lựa chọn đáp án Đúng, Sai hoặc Bỏ Qua:
+ Đúng: khi địa chỉ trên ảnh hiển thị đúng với nội dung địa chỉ hiển thị
+ Sai: khi địa chỉ trên ảnh hiển thị sai so với nội dung địa chỉ hiển thị
+ Bỏ qua: khi hình ảnh chất lượng quá thấp, hình ảnh chụp không rõ ràng dẫn đến không xác minh được tính đúng sai của địa chỉ trên ảnh so với nội dung địa chỉ hiển thị
Cách tính điểm: Với mỗi đáp án chính xác, Đối tác được 02 điểm. Với mỗi đáp án không chính xác, Đối tác bị trừ 01 điểm. Các hình ảnh chọn Bỏ qua sẽ không được tính điểm.
– Đối tác có số điểm càng cao đạt xếp hạng càng cao. Trong trường hợp số điểm tích lũy của Đối tác bằng nhau, sẽ sử dụng Tỷ lệ xác minh chính xác làm hệ số phụ xếp hạng: tỷ lệ xác minh chính xác cao hơn sẽ được ưu tiên xếp hạng cao hơn.
– Đối tác theo dõi số điểm và xếp hạng của mình trong Chi tiết chương trình tại mục Theo dõi thành tích


*LƯU Ý:
+ Ảnh đã xác minh là ảnh mà Đối tác đã chọn Đúng/Sai.
+ Ảnh xác minh chính xác là ảnh mà Đối tác chọn Đúng/Sai và được AhaMove xác nhận là lựa chọn chính xác.
+ Tỷ lệ xác minh chính xác = Số ảnh xác minh chính xác/Tổng số ảnh đã xác minh.
+ Điểm số sẽ được cập nhật sau khi AhaMove kiểm tra và xác thực tính đúng sai của hình ảnh mà Đối tác đã lựa chọn.
+ Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Trong mọi trường hợp, quyết định của AhaMove là quyết định cuối cùng.


Trân trọng,
Đội ngũ AhaMove.