DẤU ẤN “NIỀM TIN” TRÊN HÀNH TRÌNH MANG THỰC PHẨM SẠCH ĐẾN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA SÓI BIỂN

.