DANH SÁCH ĐỐI TÁC 5 SAO ĐẠT THƯỞNG

d-ahamove-tools-images-tuan-3-720-png

NGÀY 13/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trương Thế Quý8491xxx8675
2Trịnh Tiến Thắng8437xxx4345

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Đức Quang8496xxx9490
2Hoàng Cao Sang8496xxx0407

NGÀY 12/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trịnh Thị Phượng8498xxx2089
2Nhan Ngọc Kim Ngân8493xxx1835

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Văn Hiệp8496xxx2223
2Trần Chánh Tín8498xxx6041

NGÀY 11/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lê Nguyễn Quang Đại Phát8432xxx0878
2Trần Ngọc Toàn 8486xxx6081

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Huỳnh Thái Phát8490xxx7608
2Nguyễn Bảo Anh8496xxx8726

NGÀY 10/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đặng Văn Hiếu8498xxx2916
2Nguyễn Mạnh Hùng8435xxx8046

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đỗ Lê Trí Thức8490xxx0421
2Nguyễn Duy Ngà8494xxx8886

NGÀY 09/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phan Bảo Duy8435xxx9875
2Nguyễn Văn Giáp8486xxx2805

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Hồng Tâm8490xxx4828
2Lê Văn Nhâm8432xxx5029

NGÀY 08/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Tiến Phát8493xxx3842
2Nguyễn Văn Hạnh8496xxx4870

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Chung Hoàng Phong8486xxx9722
2Trần Trung Kiên8439xxx0294

NGÀY 07/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 1,000,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đinh Công Luận8486xxx9552
2Thái Diệu Hòa8490xxx6079

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ SẠC DỰ PHÒNG

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Bùi Minh Nam8498xxx4246
2Phạm Quang Thái8493xxx7221

NGÀY 06/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Quang Văn Kiệt8490xxx1045
2Nguyễn Xuân Khởi8432xxx1745
3Đào Ngọc Sơn8437xxx3236
4Trương Minh Toán8437xxx9400

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Quỳnh Ngọc8494xxx0676
2Lê Văn Đạt8433xxx4450
3Hà Văn Quyết8436xxx1301
4Phạm Quốc Cường8491xxx7978
5Nguyễn Quốc Bảo 8490xxx1598
6Phạm Thanh Sang8490xxx9106

NGÀY 05/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Công Sơn8433xxx8589
2Nguyễn Văn Học8483xxx1871
3Nguyễn Huy Hiền8490xxx3312
4Huỳnh Văn Thanh8435xxx5048

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Hoàng Minh Chương8498xxx4212
2Lê Quang Hưng8491xxx6899
3Lê Xuân Tùng8491xxx4042
4Phạm Đặng Tuyên8496xxx2680
5Lê Thị Thanh Hương8486xxx9290
6Vương Đức Phát 8470xxx5233

NGÀY 04/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Thị Ngát8439xxx4972
2Nguyễn Đức Thành8497xxx9536
3Phạm Văn Tuấn8493xxx3509
4Trần Quốc Thái8494xxx1549

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Trung Thái8492xxx3364
2Đặng Tuấn Dũng8437xxx2490
3Đinh Kim Thành8494xxx9848
4Nguyễn Ngọc Huỳnh8437xxx9661
5Nguyễn Sơn Tùng8493xxx6162
6Phạm Văn Thưởng8497xxx4298

NGÀY 03/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Thanh Tạo8476xxx9886
2Nguyễn Huy Cường8477xxx6111
3Trần Văn Ngọc8497xxx5210
4Đinh Thế Thiện8433xxx9192

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Vòng Chí Thanh8497xxx3979
2Vương Võ Lâm8489xxx2814
3Trần Văn Chung8490xxx9195
4Nguyễn Thị Phương Liên8458xxx1189
5Nguyễn Khánh8496xxx7517
6Nông Văn Đạo8438xxx8053

NGÀY 02/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phan Văn Quan8496xxx1342
2Lê Tấn Lộc8490xxx7575
3Phạm Văn Dương 8436xxx8110
4Nguyễn Văn Hào8497xxx0295

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trương Minh Tiến8437xxx8418
2Trần Văn Nam8490xxx9616
3Bùi Ngọc Thắng8490xxx8388
4Hoàng Trọng Phương8478xxx8568
5Phạm Quang Phục8493xxx4517
6Ngô Thanh Tùng8494xxx1281

NGÀY 01/12/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trần Lê Phú 8493xxx4166
2Nguyễn Đăng Công8497xxx2547
3Phạm Hoàng Hưng8434xxx4242
4Tô Minh Tiến8496xxx6081

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Huỳnh Nguyễn Bá Phú8490xxx0007
2Hoàng Đức Huy8479xxx3409
3Vũ Hữu Danh8476xxx6558
4Nguyễn Đức Duy8497xxx1595
5Đặng Tuấn Anh8497xxx7517
6Lê Văn Đông8437xxx7317

NGÀY 30/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 500,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Hoàng Giang8498xxx4091
2Nguyễn Văn Hùng 8496xxx0896
3Ngô Tuấn Anh8432xxx3082
4Nguyễn Văn Tuấn8496xxx4219

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ TÚI ĐEO CHÉO

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đỗ Trường Tiến 8479xxx9074
2Nguyễn Anh Dũng8496xxx7189
3Tô Minh Trí8491xxx2939
4Trần Thanh Tùng8482xxx4140
5Tạ Ngọc Hiền8497xxx5185
6Mai Văn Bảo8483xxx2210

NGÀY 29/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Văn Xuân8490xxx5780
2Tạ Trung Hiệp Em8490xxx4938
3Lê Quang Long 8490xxx8991
4Tất Quốc Tuấn8470xxx1861
5Đỗ Thanh Hà8490xxx6644
6Nguyễn Văn Nguyện8496xxx7931
7Nguyễn Văn Đức8434xxx4602
8Trần Văn Thành8491xxx7212
9Trương Hồng Thái8498xxx8765
10Nguyễn Văn Hữu8434xxx9147

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phùng Văn Dương8497xxx1383
2Nguyễn Văn Minh8481xxx8468
3Đào Quang Tiến8433xxx1996
4Hoàng Cường8498xxx3612
5Lê Thanh Sơn8438xxx6555
6Nguyễn Hồng Sơn8437xxx6402
7Nguyễn Thế Ngữ 8496xxx0974
8Huỳnh Thiện Nhân8490xxx3017
9Lưu Xuân Anh8490xxx0882
10Lương Gia Định8436xxx9897

NGÀY 28/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Văn Đức Phát8486xxx5120
2Trần Quốc Hoàng8492xxx9262
3Mã Trọng Nghĩa8436xxx1802
4Trương Quang Đạt8493xxx9697
5Dương Hoàng Vũ8433xxx3392
6Đỗ Hoàng Sơn8436xxx7698
7Nguyễn Duy Ân8485xxx1262
8Trần Anh Quân8438xxx3623
9Nguyễn Văn Vũ8434xxx0057
10Nguyễn Tiến Luật8434xxx5732

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lê Tấn Ngọc8439xxx9089
2Đoàn Hoàng Liền8438xxx4527
3Nguyễn Minh Đức8470xxx7843
4Nguyễn Hải Nguyên Vũ8493xxx8178
5Nguyễn Thị Thu Hương8490xxx6708
6Trần Văn Lĩnh8498xxx0339
7Phạm Lê Duy8493xxx5885
8Nguyễn Đức Hải8497xxx5571
9Bùi Minh Thanh8497xxx6563
10Đinh Thế Phiệt8434xxx1032

NGÀY 27/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Bùi Việt Anh8438xxx8850
2Vũ Trọng Song8435xxx3220
3Nguyễn Văn Thể8497xxx5823
4Nguyễn Văn Hữu8498xxx6415
5Phạm Văn Quang8437xxx8706
6Thích Hải Hoa8477xxx2183
7Nguyễn Thị Cẩm Duyên8490xxx7027
8Nguyễn Tấn Lợi8432xxx9183
9Trần Hà Ngọc Phong8493xxx5184
10Trần Nguyễn8490xxx1512

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Duy Nam8435xxx2757
2Đoàn Huy Thông8491xxx3907
3Lê Văn Hưng8497xxx6680
4Nguyễn Công Tuấn8435xxx3833
5Vũ Văn Quân8491xxx2405
6Tiên Triều Giang8486xxx1521
7Nguyễn Đức Tài8498xxx0324
8Lê Tiến Cường8497xxx8479
9Huỳnh Thạch Đàn8492xxx5558
10Huỳnh Trọng Nhân8477xxx0671

NGÀY 26/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Đình Phong8491xxx4535
2Huỳnh Hồng Kỳ8439xxx4750
3Lâm Quang Vũ8497xxx7312
4Trương Văn Biếu8476xxx6548
5Ngô Nam Phương8483xxx4333
6Trần Xuân Đảo8433xxx4023
7Lê Hoàng Long8437xxx0317
8Vàng Văn Viên8481xxx0808
9Đỗ Văn Hậu8496xxx7087
10Nguyễn Anh Dũng8486xxx7823

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lê Thanh Hoàn8437xxx7561
2Nguyễn Văn Hiệp8497xxx8997
3Võ Quốc Hoàn8490xxx3276
4Nguyễn Việt Anh8497xxx8395
5Lê Đức Vượng8491xxx3417
6Kim Ngọc Bích8479xxx2221
7Nguyễn Đại Thắng8491xxx0139
8Nguyễn Thế Thanh Thiên Vũ8493xxx2911
9Bùi Xuân Vũ8490xxx5487
10Võ Minh Hoàng8477xxx6961

NGÀY 25/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phạm Quốc Đoàn8470xxx9087
2Đoàn Văn Sỹ8437xxx2753
3Trang Văn Duy8493xxx6660
4Lữ Chí Hiếu8490xxx1241
5Ngô Đăng Khoa8458xxx8572
6Nguyễn Hà Anh8496xxx9950
7Nguyễn Văn Luân8437xxx2444
8Vũ Văn Chiểu8496xxx4799
9Phạm Thị Bộ 8486xxx4526
10Bùi Văn Cường8498xxx2136

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Văn Nam8439xxx9826
2Nguyễn Thọ8498xxx0590
3Nguyễn Đức Thành8498xxx6868
4Phạm Ngọc Luyện8497xxx7562
5Đào Hùng Cường8437xxx7220
6Nguyễn Trọng Nhân8490xxx0719
7Nguyễn Minh Đức8497xxx7236
8Nguyễn Hồng Phúc 8477xxx0051
9Nguyễn Ngọc Toàn8481xxx6626
10Bùi Thị Ngọc Tuyền8433xxx9865

NGÀY 24/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phùng Xuân Trường 8439xxx2448
2Phạm Thanh Hải8496xxx9821
3Nguyễn Hoàng Nam8498xxx5424
4Đoàn Tiến Đạt8498xxx6825
5Đinh Thị Thoan8497xxx0387
6Âu Dương Quốc Cường8438xxx8458
7Nguyễn Quốc Khánh8436xxx4122
8Nguyễn Hữu Trí8478xxx9738
9Huỳnh Đức Minh8498xxx8210
10Nguyễn Hoài Thanh8496xxx1013

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Văn Bảo8497xxx2022
2Nguyễn Văn Thanh8490xxx6480
3Trần Ba Duy8497xxx2550
4Lê Văn Cường8434xxx1964
5Nguyễn Duy Tâm8483xxx4830
6Trần Ngọc Trí 8496xxx3709
7Vũ Nguyễn Thiện Mỹ 8490xxx5118
8Trương Tuấn Anh8493xxx8045
9Nguyễn Quang Minh Mẫn8493xxx6141
10Bùi Việt Nam8484xxx5124

NGÀY 23/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lê Mạnh Chiến8490xxx1395
2Lữ Văn Trãi8433xxx9301
3Lê Phước Bưởi8493xxx4859
4Nguyễn Phước Tùng8490xxx8441
5Vũ Hưng8486xxx9141
6Quản Trọng Công8498xxx4999
7Đặng Tuấn Long8497xxx6521
8Nguyễn Hồng Long8439xxx9335
9Vũ Đăng Nam8498xxx0948
10Lưu Văn Khánh8496xxx4008

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA VÀ BÌNH GIỮ NHIỆT

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lê Tuấn Anh8435xxx2885
2Đỗ Minh Tuân8433xxx4284
3Phạm Bá Thông8439xxx2598
4Nguyễn Hoàng Hải8483xxx4497
5Trần Khánh Ly8498xxx3396
6Trần Ngọc Long8439xxx5280
7Võ Hoàng Lâm8496xxx3041
8Nguyễn Văn Công8438xxx0489
9Phạm Kim Hoàng8439xxx7553
10Phạm Ngọc Minh Trang8490xxx8832

NGÀY 22/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Ngô Nhật Hiệu8490xxx7856
2Ngô Vủ Thư8493xxx8647
3Nguyễn Tấn Thành8488xxx9639
4Nguyễn Thanh Tuấn8434xxx3955
5Đặng Quang Thái8497xxx9917
6Trần Văn Nhí8490xxx7792
7Ngô Hiếu Thảo8490xxx6748
8Nguyễn Văn Vinh8470xxx2485
9Võ Văn Đầy8497xxx2299
10Lương Tấn Phát8494xxx3714
11Nguyễn Khắc Tin8436xxx2110
12Trần Anh8479xxx6649
13Phạm Hoài An8438xxx7397
14Trần Hoàng Thiện8496xxx4238
15Nguyễn Bá Toàn8493xxx3665
16Lương Chung Tâm Hiếu8493xxx0019
17Đoàn Đức Thảo8493xxx7075
18Phạm Ngọc Phúc8490xxx5650
19Lương Tiến Đông8497xxx1411
20Trần Tuấn Nhân8496xxx8982
21Nguyễn Trung Kiên8433xxx3615
22Lô Tuấn Vinh8498xxx3864
23Dương Hữu Nam8491xxx9844
24Bùi Như Thuần8438xxx9981
25Phạm Văn Nam8439xxx1991
26Nguyễn Hoàng Sơn8498xxx4388
27Tống Thanh Tùng8439xxx6389
28Nguyễn Văn Minh8439xxx1724
29Hoàng Mạnh Khang8437xxx7732
30Mai Xuân Thông8486xxx6075
31Vương Diệu Hoa8484xxx0877
32Mai Văn Minh8435xxx6994
33Đồng Đức Anh8438xxx1309
34Nguyễn Chí Thiện8497xxx7694
35Trần Văn Long8496xxx1279
36Hoàng Phi Hùng8438xxx9596
37Trần Mạnh Hùng8491xxx4075
38Đỗ Trọng Đạt8496xxx9000
39Nguyễn Xuân Diệu8496xxx2683
40Nguyễn Đức Đông8498xxx4692

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove (theo từng khu vực) nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Hoàng Văn Chinh8435xxx5727
2Hoàng Hải Anh8494xxx1993
3Nguyễn Văn Hoàng8434xxx2420
4Nguyễn Văn Đức8498xxx8354
5Ngô Văn Hùng8436xxx8456
6Lê Hoàng Tùng8452xxx5057
7Phạm Ngọc Phát8496xxx7913
8Nguyễn Hải Tiến8436xxx0298
9Hồ Lê Anh Tú8490xxx7091
10Trần Văn Có8433xxx9535

NGÀY 21/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Vũ Đinh Lâm8477xxx5459
2Trần Trọng Khiêm8490xxx9775
3Huỳnh Trọng Nghĩa8437xxx0324
4Nguyễn Duy Kỳ Anh8479xxx4075
5Nguyễn Ngọc Châu8497xxx1727
6Võ Thị Ngọc Duyên8490xxx8742
7Lưu Tuấn Tú8476xxx7262
8Thái Văn Hải8493xxx6110
9Nguyễn Văn Lợi8493xxx3581
10Lưu Thuý Vi8493xxx0092
11Nguyễn Minh Tuấn8498xxx9172
12Nguyễn Thị Minh Thúy84909352193
13Nguyễn Mai Thanh Tùng8490xxx8931
14Phạm Mỹ Mỹ8433xxx6794
15Nguyễn Hồng Sơn8490xxx3413
16Lê Hoàng Vinh8493xxx5354
17Trần Thế Hiển8490xxx4090
18Phạm Phú Quốc8490xxx0950
19Phan Phước Hậu8477xxx3920
20Nguyễn Tấn Quí8490xxx7933
21Đào Ngọc Đức8436xxx3307
22Lê Thị Thanh8486xxx4982
23Đặng Đình Kiên8456xxx6731
24Trần Văn Tuấn8479xxx5325
25Nguyễn Tuấn Anh8490xxx4189
26Nguyễn Văn Đức8486xxx9483
27Lê Văn Nam8482xxx3109
28Ngô Văn Việt8437xxx6046
29Vũ Văn Quân8498xxx9956
30Nguyễn Viết Diên8494xxx6268
31Đỗ Hoàng Long8439xxx6962
32Lưu Văn Mạnh8497xxx4922
33Đào Việt Anh8486xxx5560
34Nguyễn Hữu Hợp8435xxx1428
35Đỗ Đức Thắng8437xxx7879
36Nguyễn Thanh Lâm8494xxx9893
37Phạm Ngọc Quang8484xxx5596
38Ngô Đình Diệm8497xxx8910
39Nguyễn Tuấn Đức8483xxx8230
40Nguyễn Như Tùng8497xxx6612

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đỗ Tân Viên8490xxx2982
2Quách Minh Đức8433xxx6555
3Trần Thanh Nhàn8477xxx6229
4Nguyễn Ngọc Nghi8491xxx2600
5Phùng Văn Phương8433xxx0735
6Nguyễn Xuân Huế8496xxx3632
7Đỗ Văn Điển8496xxx4091
8Phạm Văn Tuyến8497xxx7202
9Trương Quốc Dũng8434xxx1295
10Tạ Quốc Cương8496xxx2909

NGÀY 20/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Văn Quân8497xxx4359
2Quách Văn Thiện8438xxx0923
3Lý Hưng Hoàng8490xxx4866
4Hồ Nam Phát8489xxx6897
5Cao Thục Nghi8493xxx2428
6Nguyễn Thanh Tâm8494xxx1108
7Chu Thị Hồng Anh8435xxx5580
8Hà Duy Khánh8437xxx6929
9Nguyễn Phương Đông8493xxx3126
10Kim Văn Lời8439xxx4497
11Lê Trung Kiên8436xxx8960
12Bùi Văn Phước8437xxx7379
13Nguyễn Văn Pháp8435xxx8661
14Đinh Xuân Đại8437xxx7197
15Nguyễn Ngọc Hiền8493xxx0039
16Phạm Văn Chung8498xxx6877
17Nguyễn Mạc Tiến Thành8493xxx2784
18Lê Hữu Thắng8493xxx4977
19Nguyễn Đình Duy8490xxx7505
20Trần Ngọc Khôi8490xxx2428
21Vũ Thị Thu Hoài8497xxx0418
22Nguyễn Trung Thành8496xxx6922
23Bùi Đức Hiếu8437xxx2836
24Nguyễn Thanh Tùng8494xxx7449
25Phan Hữu Chiến8490xxx5558
26Nguyễn Anh Tuấn8433xxx7074
27Lê Trọng Giảng8437xxx7768
28Chế Mạnh Hùng8496xxx9021
29Vũ Minh Vương8490xxx5869
30Nguyễn Công Dũng8439xxx0192
31Đoàn Anh Minh8498xxx3361
32Bùi Văn Phúc8498xxx8509
33Phạm Tuấn Anh8489xxx5996
34Nguyễn Trọng Tài8494xxx3538
35Trần Hữu Thành8435xxx8535
36Lê Minh Hiếu8435xxx9581
37Nguyễn Văn Hiếu8433xxx3920
38Đào Huy Hoàng8486xxx5853
39Nguyễn Quang Linh8496xxx7365
40Nguyễn Văn Vũ8497xxx4610

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trần Thị Phương Thảo8490xxx4298
2Đỗ Hoàng Hải8437xxx6226
3Phạm Tuấn Kiệt8493xxx8218
4Lương Công Lợi8489xxx1829
5JH.Lê Văn Hưng8490xxx9011
6Đinh Thị Thúy Hà8498xxx2280
7Đỗ Đình Mừng8498xxx7065
8Lê Dũng8486xxx3706
9Lê Hồng Ngọc8497xxx3515
10Trịnh Văn Huân8479xxx2729

NGÀY 19/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Dương Khánh Duy8490xxx1418
2Đỗ Tấn Đạt8435xxx0374
3Dương Tấn Phong8490xxx8523
4Bùi Mạnh Hùng8477xxx9215
5Nguyễn Dzự Tuệ8490xxx3214
6Nguyễn Thanh Quân8493xxx5714
7Võ Thành Tâm8490xxx6876
8Nguyễn Tiến Khải8456xxx8066
9Nguyễn Đình Cường8496xxx1529
10Ngô Anh Thành8490xxx7856
11Nguyễn Văn Kề8490xxx5322
12Huỳnh Đức Tài8496xxx7882
13Đặng Ngọc Quang Huy8493xxx0237
14Lê Văn Đại8478xxx4320
15Nguyễn Văn Hoàng8491xxx0696
16Đỗ Thanh Hùng8477xxx2947
17Nguyễn Võ Bích Trâm8490xxx6111
18Nguyễn Minh Tuấn8496xxx3266
19Nguyễn Hữu Hào8498xxx7729
20Nguyễn Thanh Kim8452xxx5996
21Cao Quốc Tùng8434xxx1033
22Đỗ Văn Hoàn8497xxx1354
23Trần Hoàng Anh8432xxx1502
24Phạm Văn Báu8498xxx5153
25Trần Văn Lương8497xxx8635
26Trinh Xuân Nhiên8437xxx7583
27Đỗ Văn Dưỡng8497xxx7865
28Hoàng Văn Đoàn8497xxx7524
29Trần Quang Huy8492xxx6216
30Nguyễn Quang Minh8496xxx5403
31Nguyễn Việt Tiệp8496xxx4575
32Phan Ngọc Anh8498xxx6165
33Trần Anh Dũng8486xxx5687
34Trần Huy Hoàng8493xxx4119
35Dương Viết Dũng8496xxx2775
36Trần Ngọc Lợi8491xxx1612
37Tiêu Quang Thành8497xxx8159
38Lê Bích Vân8486xxx0742
39Lê Bá Tuấn Anh8435xxx3034
40Đào Văn Tới8496xxx2175

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Thị Thu Trang8497xxx2009
2Vũ Tiến Lộc8437xxx5285
3Phạm Văn Dũng8496xxx8695
4Quàng Văn Kế8437xxx3898
5Đỗ Anh Tài8491xxx8880
6Huỳnh Trần Minh Vững8490xxx5210
7Hà Văn Phú8436xxx0710
8Bùi Duy Thông8496xxx9495
9Lê Văn Cường8496xxx7558
10Trần Văn Hưng8497xxx1543

NGÀY 18/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lý Thái Quý Hải8486xxx9337
2Trương Đại Minh8493xxx5753
3Phan Ngọc Thanh8439xxx1404
4Từ Gia Lâm8476xxx1228
5Trịnh Hồng Lượng8435xxx9971
6Hồ Văn Nghĩa8477xxx6042
7Nguyễn Trọng Nhân8497xxx8301
8Trần Đăng Khoa8491xxx9716
9Trần Quốc Sinh8494xxx1719
10Phan Tấn Lâm8496xxx2972
11Nguyễn Mạnh Huy8470xxx6502
12Phạm Gia Qui8494xxx1934
13Huỳnh Minh Sĩ8435xxx5055
14Nguyễn Quốc Tỷ Anh8498xxx7656
15Phan Minh Chiến8478xxx3119
16Vũ Minh Vương8477xxx5663
17Nguyễn Xuân Thuỷ8439xxx2774
18Wung Thiên Chí8476xxx5118
19Trương Chánh Bình8490xxx6501
20Lê Ty8438xxx4318
21Trần Mạnh Thường8483xxx0690
22Nguyễn Hữu Linh8438xxx5585
23Ma Tiến Chang8498xxx0936
24Nguyễn Duy Bình8435xxx9989
25Lê Hoàng Long8434xxx3336
26Phạm Văn Linh8498xxx9893
27Bùi Huy Tường8494xxx8666
28Văn Xuân Thắng8496xxx0795
29Đặng Minh Hiếu8497xxx7325
30Trần Mạnh Quân8483xxx8192
31Vũ Văn Hà8435xxx3007
32Phạm Văn Huy8486xxx4665
33Lưu Tuấn Anh8498xxx3015
34Phạm Quang Hà8439xxx0821
35Đỗ Trọng Tâm8486xxx8566
36Chu Tuấn Đạt8485xxx9060
37Ngô Văn Đức8498xxx2630
38Nguyễn Tuấn Anh8434xxx8966
39Bùi Văn Thái8439xxx3046
40Đào Quốc Việt8438xxx0609

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trần Thanh Toàn8493xxx2965
2Lường Văn Mão8496xxx4248
3Lê Tuấn Cường8493xxx8200
4Trần Vũ Quang Nhựt8433xxx6180
5Nguyễn Văn Luỹ8435xxx0828
6Bùi Văn Cường8436xxx8955
7Hoàng Ngọc Trí8432xxx9084
8Nguyễn Văn Hùng8436xxx2451
9Nguyễn Huy Hoàng8496xxx8182
10Đỗ Thị Thu Hương8491xxx1706

NGÀY 17/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Huỳnh Văn Lành8476xxx2980
2Nguyễn Trọng Nhơn8497xxx2303
3Ngô Thanh Hải8498xxx5025
4Nguyễn Thành Danh8483xxx8936
5Lưu Quế Phân8493xxx3108
6Đoàn Ngọc Tuyển8498xxx8872
7Lê Phạm Thành Kim8436xxx6569
8Nguyễn Ngọc Khương8498xxx1105
9Huỳnh Quốc Cường8490xxx3491
10Tiết Duy Hiếu8494xxx2008
11Diệp Văn Vũ Anh8476xxx6013
12Nguyễn Đức Trí8439xxx2089
13Nguyễn Đức Thuận8433xxx8590
14Lê Quốc Bảo8439xxx4049
15Phạm Thanh Bình8493xxx4470
16Nguyễn Đức Trí8490xxx5735
17Lê Công Dũng8493xxx1896
18Nguyễn Ngọc Hải Vân8490xxx9088
19Huỳnh Văn Việt8490xxx6364
20Lê Hoàng Nam8496xxx2552
21Trịnh Tiến Dũng8434xxx6128
22Phạm Văn Tuấn8490xxx5629
23Nguyễn Văn Tuấn8498xxx3223
24Hoàng Văn Năm8434xxx5743
25Nguyễn Văn Khởi8494xxx4126
26Nguyễn Quang Minh8432xxx9143
27Trần Trung Tuyền8486xxx9221
28Lê Trọng Nghĩa8438xxx6029
29Nguyễn Đức Anh8494xxx4881
30Trần Thị Phương8491xxx1187
31Triệu Tuấn Anh8439xxx0356
32Nguyễn Văn Hải8497xxx7099
33Đỗ Văn Hưng8438xxx3796
34Nguyễn Văn Điệp8498xxx6858
35Nguyễn Trung Kiên8496xxx8333
36Nguyễn Quang Thắng8436xxx3484
37Tô Văn Hoàng8437xxx9096
38Hoàng Văn Huy8478xxx9544
39Nguyễn Hồng Thắng8491xxx2833
40Giang Văn Quý8496xxx5898

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trần Thái Bình8478xxx0765
2Đoàn Vũ Minh Quân8439xxx2759
3Lê Hùng Dũng8477xxx9586
4Vũ Đình Bằng8437xxx5703
5Trần Thành Công8477xxx6322
6Trương Thị Ánh Tuyết8498xxx3920
7Trần Thanh Loan8433xxx9246
8Phan Hữu Dương8497xxx6836
9Trần Văn Thịnh8496xxx7201
10Phan Bá Đồng8498xxx9506

NGÀY 16/11/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN KHUYẾN MÃI

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Võ Tấn Kha8493xxx6222
2Đặng Trọng Hùng8496xxx0380
3Đỗ Cao Trí8498xxx5369
4Ngô Văn Thóal8476xxx8185
5Từ Kim Thành8434xxx0032
6Đoàn Minh Vương8432xxx9787
7Phạm Tấn Toàn8496xxx2942
8Nguyễn Văn Đức8438xxx6178
9Từ Quốc Huy8496xxx7655
10Hoàng Văn Bình8470xxx4036
11Nguyễn Long Bình8470xxx6033
12Lương Xuân Bắc8493xxx6651
13Nguyễn Quốc Anh8477xxx0897
14Trương Phát Phú8491xxx3194
15Nguyễn Minh Hiếu8493xxx6057
16Phạm Đức Trung8434xxx3984
17Huỳnh Thanh Long8498xxx8024
18Ưng Bảo Vinh8490xxx7428
19Lư Minh Tâm8490xxx9615
20Nguyễn Đức Trọng8437xxx9606
21Nguyễn Gia Lượng8494xxx6736
22Cao Thị Thanh Tâm8496xxx8684
23Trịnh Công Minh8437xxx8730
24Vũ Hải Nam8483xxx5557
25Nguyễn Văn Khương8433xxx9668
26Vũ Ngọc Tùng8483xxx9945
27Nguyễn Thế Thành Liêm8497xxx7898
28Đỗ Trọng Chiến8486xxx6621
29Nguyễn Hoàng Giang8496xxx0184
30Bùi Ngọc Hưng8498xxx4382
31Nguyễn Minh Khang8436xxx0161
32Đặng Văn Biên8493xxx2197
33Đỗ Thu Trang8437xxx7687
34Đinh Văn Trọng8486xxx4210
35Nguyễn Đức Thắng8486xxx4681
36Trần Văn Tiến8491xxx9989
37Bùi Minh Tiến8486xxx3993
38Phạm Viết Thắng8497xxx3625
39Đinh Hoài Nam8493xxx8489
40Phan Quyết Thắng8497xxx6341

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Giang Ngọc Khánh8496xxx3618
2Đặng Văn Tâm8481xxx6933
3Vũ Anh Quân8437xxx4875
4Ngô Thùy Dương8496xxx2490
5Cao Anh Văn8496xxx7929
6Nguyễn Văn Thọ8435xxx3844
7Huỳnh Ngô Thịnh Khánh8490xxx3736
8Ngô Anh Pháp8490xxx0524
9Lê Mĩ Tạo8497xxx6478
10Cao Thuận Quy8493xxx6963

 

 

 

Chi tiết chương trình xem TẠI ĐÂY.

Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove.