COVID 19 – KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH VỚI ĐỐI TÁC AHAMOVE