CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DÀNH CHO ĐƠN HÀNG XE TẢI

Thấu hiểu những khó khăn mà Quý Đối tác xe tải gặp phải trong quá trình thực hiện đơn hàng, hiện thực hóa cam kết nỗ lực hỗ trợ Đối tác một cách tốt hơn. Ahamove đã chính thức cập nhật chính sách hỗ trợ mới dành cho các đơn hàng xe tải.

Để biết thêm chi tiết, Đối tác vui lòng tham khảo nội dung dưới đây 👇:


CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐƠN HÀNG XE TẢI

I. HỖ TRỢ ĐƠN HỦY

Ahamove sẽ tiến hành hỗ trợ đối với các đơn hàng xe tải bị hủy với lý do XUẤT PHÁT TỪ KHÁCH HÀNG (trong trường hợp Đối tác đã chấp nhận và di chuyển đến lấy hàng)

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ:

 • Đơn hàng bị hủy bởi khách hàng hoặc tổng đài với nguyên nhân không do lỗi của Đối tác
 • Đối tác gần đến hoặc đã đến nơi lấy hàng (Định vị đến vị trí lấy hàng dưới 0.5km)
 • Khoảng cách nhận đơn của Đối tác tối thiểu 2km
 • Thời gian tính từ thời điểm Đối tác chấp nhận đơn hàng đến thời điểm đơn hàng bị huỷ tối thiểu 5 phút

💸MỨC HỖ TRỢ: 10.000 VNĐ/ đơn hàng đủ điều kiện hỗ trợ

👤ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Các Đối tác xe tải đang hoạt động, không vi phạm Quy định Đảm bảo Chất lượng của Ahamove (ahamove.com/chatluong) trong tuần có đơn hàng phát sinh nhu cầu hỗ trợ

⏱️THỜI GIAN ÁP DỤNG: Các đơn hàng có yêu cầu hỗ trợ được gửi từ ngày 01/12/2023 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Thao tác gửi báo cáo:

CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI HỖ TRỢ:

 • Báo cáo hỗ trợ hủy đơn nhưng thực tế vẫn hoàn thành đơn hàng với trạng thái THẤT BẠI
 • Báo cáo hủy đơn đối với đơn hàng do Đối tác tự bấm hủy trên ứng dụng hoặc đơn hàng hủy bởi khách hàng/tổng đài với lý do hủy là lỗi của tài xế
 • Gửi báo cáo hỗ trợ nhiều lần cho cùng 01 đơn hàng (Hỗ trợ 1 lần duy nhất)

II. HỖ TRỢ QUAY LẠI ĐIỂM LẤY HÀNG

Đây là khoản hỗ trợ đối với các đơn hàng có ĐIỂM GIAO THẤT BẠI và Đối tác phải mang hàng quay trở lại điểm xuất phát để TRẢ HÀNG/HOÀN HÀNG.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ:

 • Đơn hàng có tối thiểu 01 điểm giao thất bại
 • Đối tác HOÀN được hàng cho người gửi và đơn hàng có xác nhận HOÀN TRẢ HỢP LỆ
 • Thời gian xác nhận hoàn trả tối đa 04 giờ kể từ thời điểm nhận thông báo hỗ trợ từ tổng đài trên hệ thống

💸MỨC HỖ TRỢ: 5.000VND/1km và tổng mức hỗ trợ tối đa 50.000VNĐ/1 đơn (Lưu ý: số km hỗ trợ dựa trên tuyến đường chỉ dẫn của Ahamove)

👤ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Các Đối tác xe tải đang hoạt động, không vi phạm Quy định Đảm bảo Chất lượng của Ahamove (ahamove.com/chatluong) trong tuần có đơn hàng phát sinh nhu cầu hỗ trợ

⏱️THỜI GIAN ÁP DỤNG: Các đơn hàng có yêu cầu hỗ trợ được gửi từ ngày 01/12/2023 cho đến khi có thông báo tiếp theo

CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI HỖ TRỢ:

 • Các đơn hàng có tích dịch vụ quay đầu hoặc đơn hàng có điểm bắt đầu và kết thúc trùng nhau
 • Gửi yêu cầu hỗ trợ trả đơn với các đơn hàng không có điểm giao thất bại.
 • Thời gian hoàn trả đơn hàng vượt quá thời gian cho phép (Trong vòng 4 giờ hoàn trả hợp lệ).
 • Hoàn trả đơn hàng nhưng không xác thực hoàn trả (không gửi thông tin THÔNG BÁO HOÀN TRẢ).
 • Gửi báo cáo hỗ trợ nhiều lần cùng 1 đơn hàng (Hỗ trợ 1 lần duy nhất).
   

Thao tác gửi báo cáo:

III. HỖ TRỢ ĐỊNH VỊ SAI

Là khoản hỗ trợ đối với các đơn hàng được khách hàng đặt đúng địa chỉ nhưng SAI ĐỊNH VỊ/SAI KHOẢNG CÁCH trên hệ thống.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ:

 • Đơn hàng được khách hàng đặt đúng địa chỉ nhưng bị định vị sai trên hệ thống.
 • Chỉ hỗ trợ với các đơn hàng lệch và có khoảng cách di chuyển từ 2km trở lên.

💸MỨC HỖ TRỢ: 5.000 VNĐ/1km chênh lệch và tổng mức hỗ trợ tối đa 25.000VNĐ/1 đơn. (Lưu ý: số km hỗ trợ dựa trên tuyến đường chỉ dẫn của Ahamove)

👤ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Các Đối tác xe tải đang hoạt động, không vi phạm Quy định Đảm bảo Chất lượng của Ahamove (ahamove.com/chatluong) trong tuần có đơn hàng phát sinh nhu cầu hỗ trợ

⏱️THỜI GIAN ÁP DỤNG: Các đơn hàng có yêu cầu hỗ trợ được gửi từ ngày 01/12/2023 cho đến khi có thông báo tiếp theo

CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI HỖ TRỢ:

 • Đơn hàng bị sai lệch khoảng cách do khách hàng đặt sai địa chỉ
 • Đơn hàng không được hoàn thành bởi tài xế
 • Báo cáo không có hình ảnh đính kèm hoặc có hình ảnh báo cáo không hợp lệ (hình ảnh hợp lệ là hình ảnh có số nhà/ngõ/ngách, có đủ cơ sở để xác minh địa điểm qua hình ảnh)
 • Gửi báo cáo hỗ trợ nhiều lần cùng 1 đơn hàng (Hỗ trợ 1 lần duy nhất)

Thao tác gửi báo cáo:

 

👉LƯU Ý: Ahamove có toàn quyền quyết định về tính hợp lệ của các yêu cầu hỗ trợ của Đối tác. Quyết định của Ahamove là quyết định cuối cùng. Các điều khoản của chính sách hỗ trợ có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nếu cần hỗ trợ về các vấn đề khác, Quý Đối tác vui lòng liên hệ Tổng đài Ahamove1900.54.54.11 

hoặc gửi yêu cầu trợ giúp tại mục Thêm –> Trợ giúp trên ứng dụng Tài xế Aha.