[NW] QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Kính gửi Quý Đối tác,
 

Từ 00h ngày 22/11/2021, AhaMove sử dụng bộ Quy định đảm bảo chất lượng (QDDBCL) mới để thay thế bộ Quy định hiện tại dưới đây, Đối tác xem bộ QDDBCL mới nhất tại: ahamove.com/chatluong.