HƯỚNG DẪN CUNG CẤP BẰNG CHỨNG XÁC THỰC LẤY HÀNG

 

Khi Đối tác cập nhật trạng thái ĐÃ LẤY HÀNG, ứng dụng yêu cầu cung cấp hình ảnh bằng chứng xác thực thì Đối tác bắt buộc thực hiện yêu cầu và hướng dẫn sau:

 

 

Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove

 851 total views