HƯỚNG DẪN CUNG CẤP BẰNG CHỨNG XÁC THỰC HOÀN TRẢ HÀNG

Khi Đối tác cập nhật trạng thái HOÀN TRẢ HÀNG HÓA, ứng dụng yêu cầu cung cấp hình ảnh bằng chứng xác thực thì Đối tác bắt buộc thực hiện yêu cầu và hướng dẫn sau:

 

 


Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove

 778 total views