TỶ LỆ HỦY

TỶ LỆ HỦY  của Đối tác là một chỉ số thể hiện về mức độ từ chối đơn hàng với các lý do của Đối tác thông qua việc tính toán số lượng đơn hàng được đối tác hủy so với số đơn hàng chấp nhận.
Tỷ lệ hủy được tính như thế nào?
“Tỷ lệ hủy của đối tác được hệ thống tính tự động bằng tổng số đơn hủy chia cho tổng số đơn chấp nhận”
Tỷ lệ hủy sẽ liên quan trực tiếp tới các điều kiện về chương trình thưởng hàng tuần mà AhaMove gửi tới quý Đối tác. Lưu ý: Tỷ lệ hủy đơn hàng với các lý do từ phía khách hàng sẽ không được tính vào tỷ lệ hủy. Tỷ lệ hủy đơn hàng cao ảnh hưởng tới trạng thái tài khoản của đối tác. Tỉ lệ hủy sẽ được hệ thống tính từ thứ 2-CN hàng tuần và sẽ được đặt lại vào 00h thứ 2 tuần kế tiếp.  

Ví dụ: Các trường hợp tính lỗi hủy cho đối tác
– Đối tác tự ý bấm huỷ đơn hàng trên ứng dụng

– Đối tác nhận đơn hàng nhưng không thể giao vì bấm nhầm/không đủ tiền ứng…Đối tác gọi lên tổng đài nhờ huỷ đơn

– Đối tác nhờ Khách hàng hủy đơn hàng vì lỗi xuất phát từ Đối tác.

Lời khuyên cải thiện tỷ lệ hủy dành cho đối tác

  • Nhập đúng tiền ứng trong mục Số tiền bạn mang theo để được đề xuất/chỉ định các đơn hàng phù hợp với tiền ứng.
  • Chỉ trực tuyến và nhận đơn khi sẵn sàng hoạt động để giảm tối đa việc phải hủy đơn vì không thể thực hiện đơn hàng.
  • Nhận thêm nhiều đơn hàng nhất có thể để cải thiện giảm tỷ lệ hủy. 
  • Gọi tổng đài hỗ trợ khi cần hủy đơn để các đơn hàng hủy không vì lỗi của Đối tác sẽ không bị tính vào tỷ lệ hủy.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi yêu cầu qua mục Thêm->Trợ giúp->Gửi yêu cầu trợ giúp->Khác.  AhaMove sẽ phản hồi tới Đối tác trong thời gian sớm nhất.

AhaMove luôn hi vọng được hợp tác, hỗ trợ và gắn bó cùng Quý Đối tác.
 

Trân trọng,
Đội ngũ AhaMove

Bài viết liên quan: