TRẮC NGHIÊM TÀI XẾ CĂN BẢN (BỘ CÂU HỎI CƠ BẢN)

Chào bạn,

Để có thể tham gia trải nghiệm công việc đối tác giao hàng cho AhaMove, bạn cần phải trả lời đúng 8 câu hỏi trong bài thi Trắc nghiệm căn bản về dịch vụ Siêu tốc và Siêu rẻ.

Trước khi làm bài trắc nghiệm, vui lòng đọc hết các trang 07 và các trang từ trang 10-18 của cuốn "CẨM NANG TÀI XẾ AHA" mà nhân viên phát cho bạn

Sau đó,

CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM