THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH KHO VÀ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KHO HUB

 AhaMove thông báo kể từ ngày 02/04/2018 có một số thay đổi đáng chú ý đối với dịch vụ HUB như sau:

* Về việc tách kho:

  • Kho Hạ Đình tách thành hai kho Thanh Xuân và Cầu Giấy, địa chỉ tại 57 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Kho Giảng Võ tách thành ba kho Hoàn Kiếm, Đống Đa và Ba Đình, địa chỉ tại 187b Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
  • Kho Trương Định tách thành hai kho Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, địa chỉ tại 25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Về vị trí bàn giao hàng Tài xế Ahamove:

  • Vị trí bàn giao kho Hoàn Kiếm, Đống Đa và Ba Đình (187b Giảng Võ, Đống Đa ) giữ nguyên như cũ (Theo hướng dẫn tại từng kho )
  • Vị trí bàn giao kho Hoàng Mai và Hai Bà Trưng ( 25 Trương Định, Hai Bà Trưng ) giữ nguyên như cũ ( Theo hướng dẫn tại từng kho )
  • Vị trí bàn giao kho Thanh Xuân và Cầu Giấy ( 57 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội ) thay đổi như hình sau:

Vị trí mới của kho Thanh Xuân và kho Cầu giấy ở 57 Hạ Đình

* Về cầu trúc từng kho:

  • Kho Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy  và Hai Bà Trưng cấu trúc vẫn như cũ ( Theo hướng dẫn ở từng kho )
  • Kho Hoàn Kiếm và Ba Đình cấu trúc như sau:

 

Cấu trúc kho Hoàn Kiếm và Ba Đình

Quý Đối tác vui lòng lưu ý để tránh xảy ra nhầm lẫn trong việc di chuyển tới kho lấy hàng và vị trí nhận hàng.

Trân trọng !
Đội ngũ AhaMove !