[HN] (21/06/2018) CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG BÃO ĐƠN SIÊU RẺ


  1. Thời gian áp dụng: Áp dụng vào Thứ 6 (ngày 22.06.2018)
  2. Đối tượng áp dụng: Tài xế nhận được thông báo
  3. Điều kiện nhận thưởng: Tài xế hoàn thành số lượng đơn hàng SIÊU RẺ hợp lệ trong thời gian áp dụng của chương trình.
  4. Nội dung chi tiết:
  • ?Thưởng 10% doanh thu cho các đơn hàng SIÊU RẺ hoàn thành khi vượt mốc 3 đơn
  • ?Thưởng 15% doanh thu cho các đơn hàng SIỂU RẺ hoàn thành khi vượt mốc 6 đơn
  • ?Thưởng 20% doanh thu cho các đơn hàng SIÊU RẺ hoàn thành khi vượt mốc 9 đơn

Ví dụ:

STT Đơn hàng Doanh thu đơn hàng Mức thưởng  Thưởng
1 6R3KBX 16,000 0%
2 WZ6PSF 16,000 0%
3 U5ZRZV 16,000 0%
4 MDBTRD 32,000 10% 3,200
5 HKD2IP 32,000 10% 3,200
6 SENCTN 32,000 10% 3,200
7 XI1XZE 36,000 15% 5,400
8 6SZSL9 36,000 15% 5,400
9 3SCROK 36,000 15% 5,400
10 8XFULK 40,000 20% 8,000
11 3PFUBG 32,000 20% 6,400
12 W44DTY 32,000 20% 6,400
13 NENCTN 32,000 20% 6,400
14 GPFUBG 33,000 20% 6,600
15 V5ZRZV 32,000 20% 6,400
16 MKD2IP 32,000 20% 6,400
17 9PFUBG 42,000 20% 8,400
18 TR3KBX 32,000 20% 6,400
19 VENCTN 32,000 20% 6,400
20 G5ZRZV 32,000 20% 6,400
TỔNG THƯỞNG 100,000

 2,840 total views


Có thể bạn quan tâm