QUY TRÌNH GIAO ĐƠN SIÊU TỐC/ SIÊU RẺ

Chúc mừng bạn đã nhận được đơn hàng SIÊU RẺ/ SIÊU TỐC

AhaMove xin gửi đến bạn quy trình khi thực hiện đơn hàng như sau:

Lưu ý: Một số sai phạm thường mắc phải và cách xử lí