CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT AhaMove.com bao gồm: Thu thập tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, Số ĐKKD, MST, giấy phép hoạt động vận tải…Đây là các thông tin mà AhaMove.comcần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để AhaMove.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT AhaMove.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT AhaMove.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của khách hàng cho tài xế – người sẽ thực hiện dịch vụ. Thông tin này sẽ được cập nhật cho tài xế ngay khi khách hàng tạo yêu cầu và chọn tài xế thực hiện;
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Hệ Thống trong thời gian vừa qua;
 • Lập danh sách khách hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho khách hàng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT AhaMove.com ;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại AhaMove.com .
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT AhaMove.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ củaAhaMove.com .

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời

Địa chỉ: Tầng 1, Rivera Park, số 7/28 Thành Thái, P.14, Q.10, TPHCM

Điện thoại liên lạc: 1900 545411

Email: hotro@AhaMove.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu AhaMove.comthực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AhaMove.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên AhaMove.com được AhaMove.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của AhaMove.com . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời, tài xế thực hiện dịch vụ cho khách hàng, cơ quan có thẩm quyền.  Khi AhaMove.com cần sử dụng, chia sẻ thông tin với bên thứ ba thông tin từ khách hàng AhaMove.com sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho khách hàng để khách hàng xác nhận có đồng ý cho AhaMove.com sử dụng các thông tin trên không. Khi khách hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho AhaMove.com .Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ nhưng khách hàng không phản hồi, AhaMove.com mặc nhiên hiểu là khách hàng đã từ chối đề nghị trên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, AhaMove.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của AhaMove.com.

Ban quản lý AhaMove.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý AhaMove.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viênđó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử AhaMove.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại qua Email:hotro@AhaMove.com hoặc hotline 1900 545411:, Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. AhaMove.com sẽ xem xét xử lý khiếu nại của khách hàng, AhaMove.com sẽ đền bù thiệt hại cho khách hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.

Các trường hợp AhaMove.com có thể sử dụng thông tin của khách hàng mà không cần được sự đồng ý trước của khách hàng:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
 • com cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:
 • com có thỏa thuận riêng với khách hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
 • Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu khách hàng;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 6,078 total views


Có thể bạn quan tâm