[HN] (01/06/2018) CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CTV TUYỂN DỤNG (HORNET)


  1. Tên chương trình: CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CTV TUYỂN DỤNG (HORNET)
  2. Địa bàn thực hiện: TP. Hà Nội
  3. Hình thức thực hiện: Chính sách thưởng cho người giới thiệu tài xế (đối tác mới) của AhaMove khi đạt đủ các điều kiện
  4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/06/2018 đến khi có thông báo tiếp theo
  5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để thực hiện chương trình: Tặng thưởng cho các tài xế thực hiện dịch vụ vẫn chuyển bằng xe máy cho khách hàng.
  6. Đối tượng áp dụng: Tài xế đã được tuyển chọn bởi AhaMove thuộc khu vực HÀ NỘI.
  7. Cơ cấu giải thưởng: Không có
  8. Điều kiện nhận thưởng: Đối tác mới (được giới thiệu) hoàn thành số lượng đơn hàng hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình.
  9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại nếu có:

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

Thù lao Dịch vụ bao gồm:
– Thù lao cố định hàng tháng: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).
– Hoa hồng (phần trăm doanh thu) được hưởng khi giới thiệu Freelancer thành công: 5% với Freelancer cấp 1 và 1% với Freelancer cấp Trong đó:
Freelancer cấp 1 là người được HORNET trực tiếp giới thiệu cho AHAMOVE
Freelancer cấp 2 là người được Freelancer cấp 1 trực tiếp giới thiệu cho AHAMOVE.

 3,064 total views,  2 views today


Có thể bạn quan tâm