Giới thiệu tính năng gửi SMS theo dõi hành trình cho người nhận hàng


Tin nhắn sẽ được gửi cho người nhận ngay sau khi bạn giao hàng cho tài xế. Người nhận có thể biết trước thời gian nhận hàng và vị trí tài xế.

MẪU TIN NHẮN

Shipper AhaMove se giao don hang tu {tên người gửi} toi quy khach trong vong {thời gian giao hàng} phut nua. Theo doi don hang tai: {link theo dõi}

VÍ DỤ

Shipper AhaMove se giao don hang tu Pizza 4P’s toi quy khach trong vong 15 – 20 phut nua. Theo doi don hang tai: track.ahamove.com/20AHGJ11

Tính năng gửi SMS theo dõi hành trình giúp khách hàng có thể gửi cho người nhận SMS thông tin về đơn hàng. Tính năng này có thể tăng tỷ lệ hoàn thành đơn hàng của quý khách, bằng cách nhắc nhở người nhận hàng chủ động thời gian nhận hàng và theo dõi vị trí tài xế theo thờ igian thực.

Tính năng gửi SMS theo dõi hành trình chỉ dành cho đơn hàng có 1 điểm giao và không bị ghép với đơn hàng khác như Siêu Tốc, Giao Gần

Cách sử dụng: Sau khi khách hàng điền thông tin chi tiết điểm đi, điểm đến và nhấn Tiếp tục, bạn chọn Yêu cầu Gửi tin nhắn cho người nhận. Sau đó nhấn Đặt đơn

Phí sử dụng: 1.000đ/lần.

Trân trọng,
Đội ngũ AhaMove

 3,842 total views


Có thể bạn quan tâm