DANH SÁCH ĐỐI TÁC VI PHẠM QUY CHUẨN ĐỒNG PHỤC (1/11/2019 – 8/11/2019)
Kính gửi Quý Đối tác AhaMove,

AhaMove luôn hướng đến khách hàng là thương hiệu vận chuyển chuyên nghiệp, tác phong tài xế chuẩn 5 sao và việc Đối tác chấp hành Quy Chuẩn Đồng Phục là đảm bảo sự tin cậy với khách hàng mới thông qua mỗi đơn hàng thành công. Các Giám Sát Viên sẽ làm việc hết mình để phát hiện và xử lý kịp thời gửi những trường hợp vi phạm trong quá trình làm việc. Khi ghi nhận hình ảnh trên, các giám sát viên sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống để xác định rõ việc đối tác đang đi giao hàng và không đảm bảo “QUY CHUẨN ĐỒNG PHỤC“.

Dưới đây là một số hình ảnh của các Đối tác vi phạm trong những ngày vừa qua:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là quychuandongphuc-824x1024.jpg

Quý Đối tác vui lòng mặc đồng phục đầy đủ trong quá trình làm việc để tạo nên một hình ảnh chuyên nghiệp cùng như sự thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện đơn hàng.

DANH SÁCH ĐỐI TÁC VI PHẠM QUY CHUẨN ĐỒNG PHỤC VÀ BỊ CẢNH CÁO TRONG TUẦN QUA

1Trịnh Phương Nam84xxxx01097
2Bùi Phương Nam84xxxx23456
3Ngô Đình Nam84xxxx55169
4Vũ Văn Phúc84xxxx55955
5Trịnh Văn Quảng84xxxx37736
6Lò Văn Bim84xxxx00242
7Trần Minh Nam84xxxx50108
8Nguyễn Khắc Tường84xxxx78383
9Đỗ Hồng Nhật84xxxx72682
10Hà Minh Khuê84xxxx15826
11Đoàn Trọng Hoàng84xxxx02783
12Trần Văn Hùng84xxxx57848
13Nguyễn Trường Giang84xxxx00929
14Tô Duy Tân84xxxx55591
15Cấn Văn Quân84xxxx05816
16Đỗ Việt Tùng84xxxx02263
17Nguyễn Trung Kiên84xxxx23102
18Nguyễn Thảo Nguyên84xxxx88995
19Nguyễn Xuân Tuấn84xxxx20504
20Đoàn Văn Dũng84xxxx75898
21Hoàng Xuân Tuyến84xxxx78596
22Nguyễn Hồng Phi84xxxx44582
23Lê Phương Thuận84xxxx63686
24Trần Văn Tú84xxxx28693
25Nguyễn Trọng Nam84xxxx92763
26Mai Văn Ngọc84xxxx71600
27Bàn Văn Điểm84xxxx65450
28Đặng Bá Trọng84xxxx77955
29Vũ Đức Huy84xxxx28767
30Phạm Ngọc Quỳnh84xxxx32144
31Hoàng Văn Sơn84xxxx47281
32Nguyễn Trọng Đạt84xxxx64724
33Nguyễn Minh Hậu84xxxx74010
34Nguyễn Văn Hưng84xxxx98198
35Nguyễn Khắc Sơn84xxxx93216
36Phạm Tiến Mạnh84xxxx68756
37Chu Hồng Kiên84xxxx64309
38Triệu Quốc Đạt84xxxx04824
39Nguyễn Danh Hào84xxxx91986
40Đào Đắc Đương84xxxx78096
41Trịnh Đình Thuý84xxxx55875
42Lý Xuân Huy84xxxx38129
43Lê Văn Toản84xxxx72765
44Nguyễn Hà Hải84xxxx20123
45Bùi Xuân Hoà84xxxx13760
46Trịnh Huy Thịnh84xxxx92834
47Trần Văn Liền 84xxxx92557
48Nguyễn Xuân Long84xxxx65161
49Nguyễn Văn Thành84xxxx60688
50Bùi Văn Hiếu84xxxx50070
51Vũ Khương Duy84xxxx58180
52Nguyễn Minh Hiếu84xxxx80977
53Nguyễn Văn Thắng84xxxx85702
54Nguyễn Văn Huế84xxxx17159
55Hoàng Văn Hùng84xxxx75057
56Lê Trường Vỹ84xxxx21997
57Đỗ Văn Quý84xxxx12819
58Vàng Văn Linh84xxxx85135
59Nguyễn Văn Đức84xxxx91372
60Vũ Trung Kiên84xxxx76080
61Trần Văn Hưng84xxxx91851
62Nguyễn Ngọc Bích84xxxx21086
63Nguyễn Công Luận84xxxx51166
64Phan Văn Hoàng84xxxx39599
65Mai Thị Kim Thoa84xxxx44814
66Vũ Quốc Nhật 84xxxx01622
67Nguyễn Bá Thanh84xxxx33556
68Nguyễn Văn Nam84xxxx50610
69Tạ Tuấn Anh 84xxxx16556
70Nguyễn Văn Tuyến84xxxx35652
71Đoàn Hữu Thuận84xxxx43352
72Lê Xuân Tùng84xxxx14969
73Nguyễn Văn Hiểu84xxxx95996
74Đào Văn Sơn84xxxx85428
75Bùi Cao Quý84xxxx25094
76Doãn Duy Nghĩa84xxxx43626
77Nguyễn Mạnh Linh84xxxx03517
78Vương Văn Thuận84xxxx07328
79Nguyễn Văn Quyết84xxxx08633
80Vi Quang Tùng84xxxx83827
81Nguyễn Văn Chiến84xxxx07818
82Nguyễn Ngọc Huy84xxxx27790
83Mẫn Bá Tường84xxxx55796
84Nguyễn Hoàng84xxxx21998
85Nguyễn Tuấn Minh84xxxx79170
86Nguyễn Thế Anh84xxxx60262
87Nguyễn Đức Tuấn84xxxx98723
88Nguyễn Anh Minh84xxxx96863
89Phạm Duy Hiệp 84xxxx05747
90Nguyễn Mạnh Linh84xxxx17456
91Phạm Quang Diệu84xxxx90793
92Trần Ngọc Luân84xxxx76222
93Đỗ Hoàng Anh84xxxx14756
94Vũ Văn Tiệm84xxxx68726
95Nguyễn Hữu Cao84xxxx55196
96Hoàng Minh Hiếu84xxxx46649
97Tạ Thị Phương84xxxx59220
98Nguyễn Thị Hằng84xxxx89124
99Lưu Văn Thắng84xxxx03186
100Trương Doãn Trung 84xxxx63874
101Trịnh Quốc Huy84xxxx19198
102Hoàng Ngọc Tuyền84xxxx67990
103Phùng Trung Kiên84xxxx52988
104Dương Văn Tĩnh84xxxx38823
105Nguyễn Thị Bích84xxxx73952
106Nguyễn Văn Thành84xxxx12096
107Đặng Viết Dương84xxxx96374
108Trần Minh Thăng84xxxx44296
109Nguyễn Văn Khuyết84xxxx93211
110Trần Đức Hiếu84xxxx13833
111Lã Văn Tới84xxxx74107
112Phạm Ngọc Lâm84xxxx30668
113Nguyễn Văn Dương 84xxxx06644
114Trương Công Hoan84xxxx27222
115Nguyễn Minh Thu84xxxx67475
116Tống Văn Phương84xxxx15235
117Nguyễn Công Kỳ84xxxx76394
118Ngô Việt Tân84xxxx95079
119Tạ Quốc Luật84xxxx49145
120Nguyễn Duy Đạt84xxxx36308
121Hoàng Văn Lâm84xxxx33585
122Nguyễn Văn Cường84xxxx03984
123Nguyễn Tùng Phương84xxxx03689
124Đặng Ngọc Thái84xxxx78628
125Mai Tất Đức 84xxxx66402
126Nguyễn Duy Khánh84xxxx40735
127Chu Xuân Tráng84xxxx66352
128Phạm Quốc Hưng84xxxx82320
129Nguyễn Phương Nam84xxxx35756
130Lê Văn Toàn84xxxx10965
131Nguyễn Văn Hồ84xxxx87559
132Đặng Văn Đỉnh84xxxx12750
133Nguyễn Thị Phương Thảo84xxxx47258
134Phạm Bá Tuân84xxxx21213
135Hoàng Văn Tú 84xxxx49664
136Lương Triệu Phát84xxxx17298
137Trần Ngọc Việt84xxxx78481
138Trần Văn Nghiệp84xxxx81603
139Trần Trung Hiếu84xxxx26871
140Phạm Văn Đại84xxxx85234
141Trương Hữu Chính84xxxx58813
142Lê Chí Công84xxxx90586
143Phạm Văn Thành84xxxx61743
144Phạm Văn Thuần84xxxx88998
145Lê Văn Tới84xxxx43642
146Lê Đình Việt84xxxx14686
147Hồ Thị Lan Hương84xxxx07468
148Trịnh Quỳnh Nga84xxxx42100
149Bùi Văn Hiệp84xxxx58606
150Cao Mạnh Quân84xxxx36768
151Nguyễn Minh Tuấn84xxxx32014
152Dương Trung Kiên84xxxx95488
153Đặng Trung Hiếu84xxxx95841
154Lê Hải Yến84xxxx29269
155Ngụy Đình Tùng84xxxx73422
156Mai Duy Ba84xxxx62090
157Nguyễn Xuân Tùng84xxxx13123
158Nguyễn Thanh Đạt84xxxx85194
159Phạm Văn Duy84xxxx25383
160Trần Hoài Nam84xxxx39993
161Trần Văn Nhật84xxxx24641
162Hoàng Công Đức Hoan84xxxx22836
163Đỗ Việt Trung Nghĩa84xxxx62146
164Đỗ Đức Hải84xxxx42110
165Trần Trọng Khang84xxxx76629
166Đỗ Hồng Sơn84xxxx59067
167Nguyễn Duy Phương84xxxx63056
168Nghiêm Thị Diệp84xxxx53769
169Nguyễn Thạc Quang84xxxx99012
170Trần Mạnh Phong84xxxx90025
171Nguyễn Tiến Hải84xxxx98573
172Nguyễn Ngọc Sơn 84xxxx82033
173Phùng Đức Tuấn84xxxx60596
174Lê Duy Dinh84xxxx83523
175Hoàng Công Sơn84xxxx67455
176Đỗ Tuấn Phong84xxxx01839
177Trần Văn Sáu84xxxx01994
178Nguyễn Sỹ Phong84xxxx93501
179Vi Văn Khánh84xxxx16184
180Hoàng Viết Du84xxxx07337
181Nguyễn Minh Dương84xxxx68559
182Hoàng Văn Long84xxxx04756
183Vũ Huy Toàn84xxxx15163
184Phạm Văn Thông84xxxx35599
185Chẩu Xuân Hiệp84xxxx15361
186Ngô Thị Lại84xxxx80996
187Đoàn Phan Hùng84xxxx99108
188Đỗ Hữu Tùng84xxxx39740
189Nguyễn Sơn Tùng84xxxx14691
190Trần Quang Học84xxxx05872
191Nguyễn Trung Thành84xxxx58598
192Phạm Văn Sinh84xxxx45703
193Đỗ Tiến Thành84xxxx94459
194Đỗ Xuân Triển84xxxx59122
195Nguyễn Thị Lai84xxxx71266
196Nguyễn Trọng Đức84xxxx88288
197Vũ Văn Thiện84xxxx32361
198Nguyễn Chí Vượng84xxxx54688
199Nguyễn Minh Hoàng84xxxx02682
200Nguyễn Ngọc Tân84xxxx55669
201Nguyễn Văn Vượng84xxxx32784
202Nguyễn Văn Minh84xxxx15467
203Nguyễn Như Quỳnh84xxxx77118
204Phùng Đức Giang84xxxx48744
205Hà Thị Vui84xxxx09272
206Nguyễn Văn Sơn84xxxx80295
207Nguyễn Khánh Thái84xxxx28492
208Nguyễn Đình Toản84xxxx21899
209Tạ Hải Đăng84xxxx37964
210Hoàng Văn Thọ84xxxx33800
211Nguyễn Mạnh Dũng 84xxxx90898
212Nguyễn Tiến Nhiệm84xxxx36416
213Nguyễn Hoàng Long84xxxx44569
214Bùi Đình Sang84xxxx29114
215Lê Văn Tú84xxxx54258
216Nguyễn Hữu Nam84xxxx05401
217Đỗ Văn Tuyên84xxxx03807
218Tô Minh Hoàng84xxxx81434
219Hoàng Văn Trí84xxxx51450
220Đỗ Vũ Hà84xxxx12196
221Nguyễn Văn Thông84xxxx67900
222Phạm Minh Vương84xxxx84210
223Trần Thị Hoa Hồng84xxxx99685
224Trần Tuấn Anh84xxxx27512
225Nguyễn Viết Phương84xxxx31285
226Phạm Quý Nam84xxxx94887
227Nguyễn Thị Trang Nhung84xxxx67055
228Hoàng Ngọc Lâm84xxxx02560
229Lê Văn Hào84xxxx45439
230Lâm Anh Vương84xxxx11805
231Tạ Trọng Nhân84xxxx45459
232Lê Văn Bắc84xxxx75519
233Vũ Tuấn Anh 84xxxx65296
234Vũ Đình Quân84xxxx92678
235Đỗ Trung Mạnh84xxxx54702
236Vũ Tiến Quyết84xxxx74825
237Lê Huy Tú84xxxx58325
238Lý Minh Tuấn84xxxx99472
239Đỗ Công Sơn84xxxx83497
240Nguyễn Tiến Lâm84xxxx03326
241Phạm Minh Đức84xxxx10096
242Kiều Công Tuyến84xxxx88699
243Cao Văn Hào84xxxx33312
244Lê Chí Hoàng84xxxx35773
245Hoàng Viết Sơn84xxxx38689
246Nguyễn Hữu Vũ 84xxxx08764
247Nguyễn Quang Hải84xxxx60163
248Bùi Xuân Huy84xxxx42799
249Nguyễn Kim Trọng84xxxx61779
250Phạm Văn Tình84xxxx72622
251Nguyễn Văn Hảo84xxxx40906
252Trần Công Anh84xxxx31060
253Giáp Văn Đông84xxxx78941
254Đinh Việt Thái84xxxx22390
255Đặng Văn Đình84xxxx81708
256Trương Văn Hoàng84xxxx31999
257Nguyễn Mạnh Hải84xxxx88963
258Trần Trung Hiếu84xxxx66793
259Lê Đình Hoàng 84xxxx98268
260Đặng Trung Đức84xxxx00835
261Nguyễn Duy Thiện84xxxx08083
262Lê Thị Huyền84xxxx86561
263Ngô Doãn Quảng 84xxxx12850
264Nguyễn Đình Trường84xxxx82332
265Đỗ Đức Tụ84xxxx20542
266Nguyễn Văn Quang84xxxx82390
267Nguyễn Văn Hợp84xxxx48441
268Lê Tuấn Anh84xxxx40523
269Nguyễn Văn Sáu84xxxx12636
270Nguyễn Văn Liễn84xxxx61377
271Nguyễn Minh Đức84xxxx05468
272Bùi Văn Tuấn84xxxx03994
273Nguyễn Văn Tuấn84xxxx87316
274Phạm Văn Tâm84xxxx94832
275Hồ Hoàng Anh84xxxx65115
276Nguyễn Ngọc Thủy84xxxx76968
277Đặng Việt Hải84xxxx66777
278Nguyễn Thế Nam84xxxx42600
279Lê Tân Khương84xxxx38061
280Lê Hữu Nghĩa84xxxx54396
281Mẫn Xuân Hào84xxxx25857
282Trần Đức Sơn84xxxx94689
283Lê Huy Hoàng84xxxx38700
284Nguyễn Hoài Trang84xxxx42591
285Bùi Xuân Hinh84xxxx43150
286Đinh Ngọc Hà84xxxx85246
287Hoàng Minh84xxxx25091
288Nguyễn Ngọc Bình84xxxx13855
289Nguyễn Xuân Ngọc84xxxx84926
290Nguyễn Văn Lưu84xxxx76135
291Trần Như Ý84xxxx40486
292Đặng Trung Kiên84xxxx34168
293Đinh Xuân Tùng84xxxx46466
294Nguyễn Hoàng Anh84xxxx40699
295Nguyễn Công Thành84xxxx88273
296Lý Thị Kiều84xxxx25301
297Nguyễn Quang Đức Anh84xxxx12798
298Nguyễn Văn Thanh84xxxx44466
299Nguyễn Mạnh Thành84xxxx61235
300Lê Văn Thắng84xxxx29516
301Phan Tiến Hải84xxxx64566
302Đỗ Văn Thuấn 84xxxx32673
303Nguyễn Tiến Dũng84xxxx61915
304Đỗ Đức Quyền84xxxx04365
305Đỗ Mạnh Tuấn84xxxx92000
306Nguyễn Việt Dũng84xxxx98846
307Hoàng Đức Duy84xxxx28866
308Hà Văn Yên84xxxx12600
309 Lê Văn Định84xxxx66738
310Phạm Văn Dũng84xxxx11454
311Nguyễn Thiện Quyền84xxxx17245
312Phan Việt Tiến84xxxx71661
313Nguyễn Sơn Lâm84xxxx58208
314Trịnh Ánh Dương84xxxx58089
315Nguyễn Văn Hải84xxxx16383
316Lương Ngọc Tuấn84xxxx15005
317Nguyễn Khắc Minh84xxxx89991
318Nguyễn Hoàng Giang84xxxx50184
319Thiều Đức Thắng84xxxx48866
320Nguyễn Ngọc Tùng84xxxx96564
321Phạm Thái Hà84xxxx92048
322Lê Văn Dương84xxxx32942
323Nguyễn Quang Huy84xxxx37791
324Trần Đức Lương84xxxx94622
325Trịnh Văn Dũng84xxxx67395
326Lại Tuấn Anh84xxxx19997
327Nguyễn Hùng Cường84xxxx30443
328Vương Đình Long84xxxx05900
329Lê Tự Hùng84xxxx94553
330Nguyễn Mai Anh84xxxx99968
331Nguyễn Văn Quyền84xxxx92341
332Đoàn Nam Thiên84xxxx61991
333Nguyễn Văn Thuận84xxxx46583
334Nguyễn Thế Duy84xxxx40185
335Nguyễn Thúy Hằng84xxxx23489
336Nguyễn Việt Anh84xxxx71229
337Nguyễn Văn Phượng84xxxx27686
338Đoàn Mạnh Hoàng84xxxx39877
339Nguyễn Văn Giáp84xxxx01626
340Đỗ Minh Quang84xxxx79897
341Vũ Công Hồng84xxxx46861
342Trịnh Ngọc Hiệp84xxxx59711
343Trần Mạnh Cường84xxxx96802
344Liêu Văn Khao84xxxx98681
345Phạm Văn Ba84xxxx93324
346Nguyễn Tiến Dũng 84xxxx51232
347Nguyễn Văn Tuấn84xxxx01950
348Nguyễn Thị Trà My84xxxx90115
349Nguyễn Gia Sơn84xxxx87047
350Nguyễn Văn Linh84xxxx04842
351Lê Văn Lâm84xxxx42485
352Đỗ Đình Mừng84xxxx31687
353Lê Bá Hùng84xxxx97786
354Vương Ninh Đức84xxxx64638
355Nguyễn Đức Mạnh84xxxx09073
356Nguyễn Tiến Mạnh84xxxx66196
357Dương Thanh Bách84xxxx03506
358Phạm Quang Huy84xxxx79623
359Nguyễn Văn Lương84xxxx38360
360Nguyễn Minh Đức84xxxx77991
361Trần Trọng Khanh 84xxxx72391
362Trần Khắc Tài84xxxx92295
363Lê Đức Thành84xxxx28650
364Đặng Hoàng Thanh84xxxx25898
365Lưu Anh Tuấn84xxxx97869
366Ngô Hoàng Quân84xxxx59507
367Lê Minh Thành84xxxx67891
368Nguyễn Ngọc Long84xxxx25935
369Hoàng Minh Thụ84xxxx45250
370Nguyễn Duy Định84xxxx38617
371Nguyễn Văn Hiện84xxxx98427
372Nguyễn Văn Hậu84xxxx37316
373Lê Ngọc Lan84xxxx75080
374Trần Thế Phương84xxxx72465
375Nguyễn Mạnh Hồng84xxxx38664
376Nguyễn Văn Thống84xxxx49916
377Khuất Duy Quang84xxxx70190
378Hoàng Bá Phong84xxxx32481
379Trần Văn Chung84xxxx95776
380Phan Văn Phúc84xxxx50194
381Lê Hoàng Hà84xxxx91029
382Đào Hữu Hải84xxxx20412
383Đỗ Anh Tuấn84xxxx08788
384Nguyễn Quang Vinh84xxxx12954
385An Văn Thường84xxxx43779
386Lý Phi Long84xxxx76920
387Nguyễn Thành Luân84xxxx81711
388Ngô Quang Tiến84xxxx67529
389Nguyễn Đình Mạnh84xxxx12436
390Nguyễn Minh Hiếu84xxxx68000
391Hoàng Thị Hà84xxxx98089
392Hoàng Trung Hiệp84xxxx55889
393Lê Văn Chính84xxxx35379
394Trần Ngọc Danh84xxxx20997

CHÚC QUÝ ĐỐI TÁC HOÀN THÀNH NHIỀU ĐƠN HÀNG 5 SAO CÙNG AHAMOVE

Trân trọng,
Đội ngũ
AhaMove
Có thể bạn quan tâm