DANH SÁCH ĐỐI TÁC 5 SAO ĐẠT THƯỞNG


NGÀY 12/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Mai Như Ý8497xxx5689
2Đỗ Văn Tài8435xxx5997
3Trần Cảnh Quân8498xxx4347
4Nguyễn Văn Thành8483xxx8833
5Nguyễn Văn Chính8496xxx3790
6Trần Trọng Đạt8486xxx7244
7Hồ A Páo8490xxx1690
8Trịnh Quang Hưng8490xxx4229
9Đồng Xuân Đức8434xxx5986
10Nghiêm Đình Minh8496xxx8051
11Vũ Văn Học8498xxx3197
12Trần Đức Trường8438xxx7358
13Trần Văn Huy8438xxx4938
14Biện Văn Đức8484xxx3054
15Ninh Văn Sỹ8496xxx7954
16Hoàng Trung Kiên8437xxx2375
17Nguyễn Thị Ánh Tuyết8485xxx1304
18Nguyễn Như Hùng8496xxx6469
19Chu Phú Thịnh8439xxx0309
20Ngô Thị Hằng8498xxx4348
21Đoàn Diệu Ý8434xxx0565
22Nguyễn Thanh Nam8498xxx7014
23Hà Cao Chương8490xxx5938
24Nguyễn Văn Biên8498xxx2482
25Nguyễn Thành Vạn Phát8490xxx2654
26Nguyễn Năng Trung8490xxx3336
27Nguyễn Thế Anh8432xxx4786
28Nguyễn Văn Chương8484xxx9393
29Dương Thái Thịnh8494xxx3439
30Vũ Tiến Hà8497xxx6368
31Nguyễn Chí Cương8437xxx0091
32Mai Văn Tâm8486xxx4238
33Nguyễn Lê Bảo8470xxx3762
34Đặng Văn Nguội8490xxx5054
35Lê Tấn Phú8497xxx8680
36Trần Minh Cường8481xxx3994
37Nguyễn Đắc Bảo8493xxx1908
38Nguyễn Tấn Vũ8490xxx9290
39Phan Văn Thuật8497xxx3496
40Võ Văn Thành8481xxx0946

 

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Ngô Văn Hân8433xxx8990
2Nguyễn Văn Mạnh8491xxx7930
3Trần Thanh Tú8435xxx1143
4Võ Văn Định8432xxx6459
5Hà Duy Cương8493xxx6869
6Phạm Thanh Ba8498xxx8012
7Nguyễn Thanh Phong8490xxx0662
8Nguyễn Văn Hải8433xxx6346
9FISOL8490xxx3530
10Nguyễn Bá Tuấn8493xxx2645

NGÀY 11/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phạm Hải Tiến8497xxx3088
2Hoàng Văn Hòa8436xxx4316
3Dương Viết Dũng8496xxx2775
4Phạm Đức Mạnh8498xxx9713
5Bạch Văn Nam8497xxx8228
6Nguyễn Thanh Tuyên8496xxx0392
7Trần Văn Khánh8439xxx6773
8Lê Minh Chiến8435xxx2993
9Phạm Gia Thắng8498xxx8388
10Vũ Anh Tú8494xxx9955
11Mã Tiến Thành8491xxx5168
12Hà Duy Tình8498xxx9183
13Đàm Văn Hợp8497xxx2005
14Tống Sơn Tùng8437xxx6866
15Phạm Thanh Liêm8432xxx4680
16Nguyễn Văn Hiệp8496xxx1147
17Trần Đức Thắng8491xxx8634
18Nông Văn Phương8438xxx7186
19Vũ Dương Công8438xxx2027
20Hoàng Thị Nga8482xxx7810
21Vũ Khắc Duy8478xxx2417
22Lê Văn Hải8490xxx1461
23Nguyễn Võ Anh Tài8458xxx0458
24Vũ Hoàng Long8436xxx1098
25Nguyễn Hoàng Lan Khanh8432xxx1225
26Nguyễn Ngọc Quỳnh Như8479xxx9000
27Lê Minh Tùng8493xxx2205
28Đồng Ngọc Luân8493xxx8195
29Nguyễn Thanh Toàn8490xxx6563
30Lý Văn Tính8490xxx4167
31Lê Thanh Tâm8490xxx9823
32Lê Công Vương8490xxx7603
33Nguyễn Huy Hoàng8492xxx6220
34Nguyễn Nhật Nam8476xxx1865
35Lê Khắc Huy8493xxx2120
36Dương Thành Danh8490xxx5356
37Lê Văn Quí8435xxx3100
38Huỳnh Phước Thịnh8490xxx5615
39A Sa Kin8434xxx7679
40Nguyễn Tấn Đạt8497xxx0604

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đặng Vũ Đức8486xxx5891
2Vũ Trí Kông8490xxx2221
3Nguyễn Ngọc Sơn8436xxx8341
4Phạm Quang Chính8498xxx0173
5Nguyễn Hồng Quân8493xxx5058
6Đặng Lê Minh Trường8490xxx6849
7Nguyễn Phước Duy8493xxx0289
8Nguyễn Duy Khang8498xxx8541
9Lý Ngọc Hiền8496xxx2371
10Lò A Thành8432xxx6175

Ngày 10/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Bá Khương8497xxx8863
2Lê Quang Hưng8497xxx7426
3Nguyễn Ngọc Hùng8439xxx5812
4Vũ Việt Cường8491xxx6999
5Vũ Trung Kiên8494xxx9440
6Trần Trọng Bền8498xxx9962
7Trần Văn Hưng8497xxx9557
8Nguyễn Thanh Loan8438xxx8008
9Đinh Bá Thi8498xxx4199
10Đỗ Bá Hoàng8439xxx5375
11Nguyễn Mạnh Hiệp8439xxx5685
12Đỗ Thái Hậu8496xxx0297
13Lê Xuân Vạn8493xxx9325
14Nguyễn Thế Tiến8486xxx2913
15Phạm Văn Sinh8439xxx5587
16Đặng Đình Chính8497xxx9684
17Trần Bá Thịnh8498xxx3177
18Vũ Huy Hoàng8498xxx5326
19Nguyễn Quang Phúc8438xxx5788
20Lê Thúy Nhàn8490xxx6641
21Nguyễn Vũ Huy Phước8491xxx8724
22Nguyễn Tiến Duy8437xxx5227
23Võ Thành Sang8490xxx9982
24Lê Anh Nam8433xxx8171
25Phạm Thanh Phong8477xxx7847
26Nguyễn Lý Phong8493xxx9918
27Nguyễn Mạnh Vũ8486xxx6170
28Trần Trung Hoàng Nhân8490xxx3829
29Lưu Văn Cường8476xxx6596
30Lâm Chí Bảo8435xxx9238
31Đặng Thanh Duy8470xxx2612
32Võ Đặng Khánh Duy8496xxx7898
33Chu Phạm Minh Chương8476xxx3886
34Thi Mẫn Đạt8490xxx7912
35Bùi Văn Dũng8491xxx0932
36Trần Lai Thanh8493xxx2061
37Ngô Minh Quang8492xxx3237
38Nguyễn Công Luận8439xxx1847
39Trương Đình Phúc8437xxx0168
40Huỳnh Thanh Long8477xxx8256

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Vũ Thị Oanh8496xxx5930
2Vũ Văn Bắc8438xxx8037
3Phan Ngọc Vượng8496xxx2243
4Phạm Hoàng Hiệp8491xxx5964
5Nguyễn Thị Lương8435xxx8687
6Trần Thanh Liêm8477xxx8056
7Vũ Kim Phượng8490xxx5786
8Lê Xuân Thành8490xxx7315
9Cao Lê Nhật Thanh8497xxx7881
10Trần Thanh Toàn8433xxx6363

Ngày 09/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phạm Văn Tiến8494xxx6664
2Nguyễn Minh Hải8491xxx2238
3Tạ Vũ Đức8498xxx0936
4Lê Vinh Mạnh8498xxx8566
5Phạm Minh Khánh8491xxx8268
6Lê Văn Hải8497xxx1587
7Trương Ngọc Tuấn8438xxx2046
8Vũ Tiến Lâm8497xxx4397
9Nguyễn Văn Sự8438xxx6120
10Lê Minh Hiệp8432xxx8522
11Lê Đình Hưng8497xxx1233
12Trần Văn Chung8434xxx2063
13Nguyễn Hồng Anh8432xxx6442
14Nguyễn Văn Dương8497xxx5019
15Nguyễn Đức Trung8486xxx0789
16Vương Hoàng Việt8498xxx1989
17Trần Văn Đức8494xxx9966
18Nguyễn Thanh Tuấn8438xxx1010
19Nguyễn Sao Linh8434xxx2311
20Nguyễn Hữu Anh8491xxx5618
21Nguyễn Lý Thanh Trúc8479xxx8681
22Dương Huỳnh Diễm Trang8439xxx9997
23Trần Quốc Cường8490xxx7377
24Nguyễn Tuấn Nhật8438xxx4633
25Hoàng Trọng Thắng8493xxx5376
26Nguyễn Anh Cường8493xxx4374
27Kiều Quốc Thắng8496xxx9851
28Bùi Minh Pháp8476xxx6539
29Châu Văn Hoàng8498xxx7720
30Nguyễn Như Thi8493xxx7832
31Lê Trọng Đức8479xxx0812
32Nguyễn Văn Hiếu8492xxx1387
33Ngô Quốc Hưng8496xxx5251
34Trần Thanh Phúc8432xxx6473
35Phạm Thượng Hoàng8497xxx8964
36Lê Thanh Quang8490xxx5041
37Phạm Huy Lộc8490xxx4847
38Trần Anh Tuấn8493xxx4463
39Nguyễn Ngọc Thương8470xxx1569
40Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt8434xxx2660

 

 

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lê Phi Hưng8437xxx9958
2Nguyễn Thanh Tùng8435xxx0776
3Trương Công Hà8496xxx1491
4Vũ Văn Dũng8496xxx7396
5Trương Văn Hàm8498xxx0369
6Ngọc Gia Tân8490xxx9833
7Triệu Khánh Lượng8498xxx3064
8Đinh Nhật Tiến8478xxx9173
9Thịnh Công Hiếu8493xxx2520
10Nguyễn Trung Vĩnh8493xxx7082

Ngày 08/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Dương Trọng Nghĩa8435xxx4067
2Nguyễn Tuấn Anh8496xxx1801
3Nguyễn Xuân Tùng8434xxx6789
4Nguyễn Đình Việt8432xxx4829
5Phạm Văn Hạnh8490xxx0038
6Bùi Xuân Trà8439xxx1810
7Cấn Xuân Hưng8498xxx9338
8Hoàng Tiến Tấn8494xxx1169
9Hứa Xuân Trường8497xxx7472
10Trần Việt Thắng8496xxx9586
11Trần Ngọc Định8497xxx9098
12Lê Thị Xuân8496xxx6775
13Lê Minh Thái8497xxx8659
14Kiều Tiến Dũng8494xxx9336
15Nguyễn Huy Hoàng8496xxx0937
16Trần Tuấn Hiệp8494xxx5070
17Hoàng Trung Đông8438xxx6181
18Bùi Hữu Tài8433xxx3111
19Nguyễn Vũ Huy8491xxx4334
20Nguyễn Thành Tháp8498xxx2809
21Thôi Đức Hải8470xxx7593
22Cao Thanh Tùng8493xxx7108
23Nguyễn Hoàng Minh8490xxx0358
24Đỗ Xuân Điệp8491xxx8809
25Hồ Hoàng Hải8490xxx7654
26Nguyễn Trọng Thanh Lâm8493xxx5930
27Ngô Thanh Thi8477xxx5318
28Nguyễn Kim Thái8490xxx5049
29Lê Hùng Dũng8490xxx6274
30Nguyễn Thái Bảo8438xxx9121
31Nguyễn Thanh Tạo8476xxx9886
32Lương Nhận Hòa8493xxx6438
33Đào Phú Long8497xxx4937
34Lê Duy Linh8478xxx0839
35Nguyễn Hoàng Minh8493xxx6465
36Nguyễn Minh Thương8497xxx2307
37Nguyễn Tấn Thành8470xxx4152
38Nguyễn Minh Thắng8496xxx3765
39Mai Vũ Xuân Dư8438xxx7921
40Đinh Quốc Tuấn8470xxx9061

 

 

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

Lưu ý: Đối tác đạt thưởng combo quà tặng cần lên Văn phòng AhaMove nhận trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: sáng 8h30 – 12h, chiều 13h30 – 18h; từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

 

 

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Xuân Tỉnh8486xxx5668
2Nguyễn Thế Hiến8496xxx0182
3Bùi Ngọc Linh8436xxx3770
4Trần Ngọc Hoài8498xxx0140
5Lê Minh Tùng8433xxx8195
6Đào Duy Hải8489xxx7411
7Huỳnh Thanh Liêm8497xxx0997
8Lê Hữu Thắng8437xxx4643
9Nguyễn Trọng Phú8438xxx3101
10Đỗ Đăng Khoa8491xxx0091

Ngày 07/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phạm Văn Thịnh8439xxx4320
2Nguyễn Bảo Long8498xxx9689
3Lê Văn Hoàn8434xxx7646
4Nhữ Thanh Lan8498xxx8681
5Nguyễn Nguyệt Nga8496xxx1169
6Trần Quốc Đạt8483xxx8080
7Trần Bảo Sơn8434xxx9558
8Đặng Thiên Cơ8493xxx8336
9Đặng Thanh Tân8493xxx6464
10Ngô Thị Thu Trang8488xxx4754
11Hoàng Mạnh Duy8486xxx8396
12Nguyễn Văn Linh8434xxx4334
13Nguyễn Mạnh Cường8496xxx3531
14Nguyễn Đức Toàn8497xxx9923
15Phạm Văn Năm8490xxx0659
16Nguyễn Duy Đạt8496xxx6308
17Hà Quang Minh8490xxx3598
18Nguyễn Thị Phúc8497xxx0566
19Trần Quang Trung8496xxx6628
20Nguyễn Văn Việt8433xxx7841
21Cao Hữu Phong8497xxx9144
22Huỳnh Thanh Tiến8470xxx3638
23Đoàn Thanh Tường8490xxx6341
24Nguyễn Minh Tuấn8470xxx9099
25Đoàn Dương Bình8493xxx0861
26Tiêu Tấn Danh8497xxx2227
27Quách Minh Dương8481xxx7234
28Đặng Văn Chung8498xxx7378
29Trần Quốc Tuấn8438xxx4787
30Huỳnh Quốc Cường8490xxx3491
31Phạm Thành Biên8496xxx5563
32Nguyễn Hữu Nghĩa8479xxx7438
33Hoàng Văn Huy8493xxx5618
34Nguyễn Thị Kim Liên8496xxx6468
35Nguyễn Đức Nghiệp8476xxx0186
36Trần Minh Hội8493xxx5160
37Trang Lưu Bảo Toàn8490xxx1500
38Nguyễn Ngọc Trinh8490xxx9542
39Trần Minh Vũ8490xxx0096
40Cao Băng Giang8490xxx7363

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Vũ Hải Nam8483xxx5557
2Dương Văn Quang8498xxx2931
3Lê Quang Huy8498xxx2180
4Hoàng Thị Tuyết8433xxx6928
5Nguyễn Văn Trọng8498xxx6555
6Trần Tuấn Đạt8486xxx6987
7Nguyễn Lê Chương8490xxx9198
8Trương Hoài Nam8477xxx0410
9Lê Hoàng Tuấn8493xxx6284
10Trần Thanh Khiết8493xxx6251
Ngày 06/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 100,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

STTHọ và tên Số điện thoại
1Lê Minh Đức8490xxx2237
2Nguyễn Thị Nga8497xxx5569
3Nguyễn Tràng Luyện8497xxx9163
4Bùi Đỗ Vinh8497xxx9894
5Tiêu Quang Thành8497xxx8159
6Nguyễn Thanh Tùng8490xxx4294
7Lý Văn Hùng8485xxx1246
8Đỗ Ngọc Giang8497xxx4969
9Đinh Xuân Hoàng8484xxx1742
10Hà Văn Khiêm8436xxx3174
11Nguyễn Hùng Cường8484xxx8679
12Nguyễn Văn Bài8438xxx6477
13Trần Xuân Bách8494xxx9886
14Hoàng Ngọc Sơn8435xxx0740
15Nguyễn Hợp Văn8439xxx7557
16Hầu Quốc Thịnh8434xxx6223
17Giàng A Ria8439xxx9498
18Nguyễn Anh Dũng8496xxx1591
19Lê Thúy Hường8497xxx2159
20Trần Tú8486xxx1091
21Tăng Diệu Đường8490xxx7925
22Nguyễn Quốc Kiệt8476xxx8458
23Lương Minh Hưng8435xxx6029
24Lê Văn Xuân8496xxx3071
25Lê Tấn Tạo8433xxx3573
26Nguyễn Thị Ngọc Dung8493xxx9545
27Trương Quang Trí8490xxx6288
28Trần Hữu Công8498xxx0848
29Trần Văn Nờ8477xxx4175
30Trần Quốc Hải8476xxx6977
31Phạm Thanh Sơn8494xxx0239
32Nguyễn Hùng Dũng8490xxx3748
33Phạm Hưng Thịnh8434xxx5984
34Lâm Hoàng Vũ8493xxx6634
35Nguyễn Xuân Thụy8436xxx7742
36Nguyễn Phạm Trí Tài8490xxx5608
37Cao Thế Duy8470xxx0623
38Lê Minh Tài8490xxx0794
39Lê Thanh Thiện8435xxx1817
40Nguyễn Võ Hoàng Long8476xxx8916

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA AHAMOVE + GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đào Trung Kiên8434xxx8536
2Tô Văn Đô8498xxx2213
3Khoa Ngọc Nam8499xxx3368
4Nguyễn Văn Thành8485xxx8333
5Đào Thị Kim Dung8486xxx5251
6Phạm Đặng Tuyên8496xxx2680
7Tôn Thất Bảo Đại8489xxx5969
8Phùng Minh Tâm8493xxx0980
9Lâm Thanh Minh8493xxx2802
10Phạm Đức Huy Hoàng8493xxx5617

Chi tiết chương trình xem TẠI ĐÂY.

Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove.


Có thể bạn quan tâm