DANH SÁCH ĐỐI TÁC 5 SAO ĐẠT THƯỞNG - 2

NGÀY 19/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trương Văn Lâm8498xxx4962
2Đặng Hồng Dương8498xxx6165
3Hoàng Thanh Minh8491xxx1400
4Phạm Duy Ngọc8486xxx8986
5Nguyễn Văn Hạnh8496xxx4870
6Nguyễn Văn Chiến8482xxx3290
7Nguyễn Diệp Khang8498xxx2941
8Nguyễn Công Tài8439xxx5395
9Nguyễn Thanh Vũ8498xxx8809
10Lâm Vĩnh Tường8458xxx9468

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Hoàng Điệp8496xxx6659
2Nguyễn Thế Dũng8491xxx3688
3Nguyễn Xuân Bách8491xxx0261
4Vũ Kim Hưng8496xxx1060
5Trần Công Lư8496xxx8292
6Nguyễn Thuỳ Anh8494xxx3347
7Trần Duy Phong8490xxx4634
8Nguyễn Đăng Khoa8490xxx6972
9Nguyễn Minh Trí8493xxx4171
10Nguyễn Thanh Giang8490xxx6176

NGÀY 18/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng đã được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày 19/07.

STTHọ và tênSố điện thoại
1Nguyễn Trung Kiên8437xxx5968
2Hoàng Anh8496xxx2598
3Nguyễn Tấn Đạt8436xxx6918
4Lê Quang Huy8496xxx6911
5Bùi Hữu Hoàng Việt8496xxx4277
6Phạm Văn Long8452xxx0925
7Nguyễn Vĩnh Chinh8490xxx2383
8Đồng Phước Khoa8493xxx4818
9Wòng Tuấn Dũng8493xxx5659
10Phan Lộc8436xxx8958

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tênSố điện thoại
1Tạ Đức Tiệp8433xxx0518
2Đặng Thế Lương8497xxx6382
3Nguyễn Anh Quyn8434xxx9263
4Cao Sơn Hải8494xxx6320
5Nguyễn Trọng Lê Minh8432xxx1573
6Nguyễn Đình Hải8490xxx6109
7Trần Thanh Tuấn8436xxx7039
8Trần Khắc Duy8489xxx3383
9Lý Thị Tuyết Quyên8484xxx3091
10Nguyễn Duy Khánh8483xxx1990

NGÀY 17/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đào Trọng Hoàng8436xxx1349
2Nguyễn Tiến Chiến8496xxx2070
3Nguyễn Đức An8438xxx6403
4Nguyễn Ngọc Tùng8492xxx9879
5Đặng Văn Vệ8491xxx8622
6Thái Bá Hoàng Kim8479xxx7844
7Đặng Hữu Hùng8439xxx6131
8Lê Hoàng Phúc8479xxx8368
9Bùi Thuận8497xxx8316
10Hồ Đức Vinh8490xxx5323

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Văn Khang8435xxx5294
2Lương Trọng Bách8438xxx7774
3Phạm Thị Thanh Huyền8496xxx0689
4Lê Đức Lộc8496xxx2033
5Bùi Văn Sơn8494xxx1988
6Lưu Chí Hiếu8434xxx5798
7Nguyễn Văn Lưu8490xxx2087
8Lưu Tiến Đào8478xxx4095
9Lê Hồng Anh Kha8490xxx0444
10Khưu Đại Thành8479xxx0093

NGÀY 16/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Trần Anh Duy8498xxx7468
2Mai Thị Hiền8497xxx3784
3Hà Hữu Nam8498xxx8908
4Nguyễn Hải Đăng8493xxx4519
5Phạm Quý Hùng8497xxx7636
6Lê Minh Đạt8434xxx9797
7Phan Văn Hoàng8437xxx3783
8Nguyễn Văn Thắng8486xxx4028
9Nguyễn Minh Tân8433xxx2243
10Nguyễn Tuấn Kiệt8490xxx5813

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Lưu Thái Quỳnh8496xxx0004
2Đặng Hoàng Linh8486xxx8264
3Nguyễn Mạnh Quân8498xxx9552
4Phùng Văn Dương8497xxx1383
5Đinh Văn Chiến8496xxx3053
6Nguyễn Hưng Thịnh8489xxx6026
7Nguyễn Trịnh Thăng Long8490xxx0824
8Tô Chữ Phúc8479xxx6077
9Nguyễn Hoàng Anh Tâm8435xxx3609
10Lường Hải Hoà8486xxx4076

NGÀY 15/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Phạm Quang Huy8433xxx5614
2Nguyễn Thu Huyền8494xxx6682
3Đỗ Như Hà8496xxx2522
4Nguyễn Tiến Hoàng8497xxx6938
5Nguyễn Văn Thanh8494xxx4466
6Tô Văn Chỉnh8490xxx8563
7Đoàn Tiến Thành8490xxx1773
8Phạm Anh Huy8497xxx1517
9Mai Hoàng Linh8490xxx8054
10Đỗ Hoàng Hải8437xxx6226

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Đức Anh8437xxx5412
2Tô Văn Hùng8496xxx4368
3Nguyễn Sơn Tiến8432xxx9274
4Cao Tiến Đạt8490xxx5788
5Nguyễn Văn Dũng8497xxx8621
6Đoàn Như Văn8491xxx6849
7Hồ Trần Huy8497xxx7553
8Nguyễn Văn Triều8496xxx1151
9Hà Văn Sơn8485xxx8272
10Phan Ngọc Thanh8439xxx1404

NGÀY 14/07/2020

 

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Ngô Vi Thắng8490xxx5881
2Nguyễn Nhật Trường8485xxx5593
3Nguyễn Minh Đức8477xxx6661
4Nguyễn Thành Chung8483xxx0886
5Nguyễn Việt Anh8497xxx8395
6Nguyễn Hoàng Dũng8493xxx4933
7Trần Văn Tần8489xxx0526
8Nguyễn Ngọc Dũng8439xxx7407
9Hồ Ngọc Khôi8435xxx2038
10Hồng Thanh Đông8435xxx9367

 

 

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Đức Anh8437xxx5412
2Tô Văn Hùng8496xxx4368
3Nguyễn Sơn Tiến8432xxx9274
4Cao Tiến Đạt8490xxx5788
5Nguyễn Văn Dũng8497xxx8621
6Đoàn Như Văn8491xxx6849
7Hồ Trần Huy8497xxx7553
8Nguyễn Văn Triều8496xxx1151
9Hà Văn Sơn8485xxx8272
10Phan Ngọc Thanh8439xxx1404

 

 


DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Nguyễn Thuỳ Dung8437xxx0798
2Nguyễn Xuân Hùng8435xxx9333
3Nguyễn Duy Tráng8498xxx2476
4Phạm Thế Anh8496xxx5945
5Trương Sĩ Toàn8486xxx5996
6Lư Chí Phát8490xxx2822
7Lê Hoàng Danh8490xxx0744
8Đặng Thế Anh8493xxx0186
9Lê Khánh Duy8452xxx3397
10Võ Thị Quế Hương8490xxx8496

NGÀY 13/07/2020

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG 200,000Đ CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CHÍNH

Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản chính Tài xế Aha từ 17h – 20h ngày kế tiếp ngày đạt thưởng.

 

 

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Vũ Tuấn Nghĩa8490xxx4882
2Nguyễn Xuân Chuẩn8497xxx9695
3Nguyễn Xuân Thuyết8439xxx2623
4Nguyễn Văn Cương8490xxx6266
5Đỗ Văn Nam8432xxx6612
6Lê Tuy Phong8492xxx7797
7Trần Lý Kiện8470xxx3089
8Trần Thắng Trí8491xxx1994
9Đặng Hữu Hiệp8476xxx5882
10Đặng Hoàng Đạt8470xxx5679

DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠT THƯỞNG COMBO ÁO MƯA + BÌNH GIỮ NHIỆT 

Lưu ý: Đối tác lên Văn phòng để nhận quà trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố đạt thưởng.

Thời gian nhận quà: giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7.

STTHọ và tên Đối tácSố điện thoại
1Đỗ Thế Hùng8483xxx0073
2Nguyễn Viết Khánh8481xxx1738
3Trịnh Tú Huyền8438xxx3833
4Đỗ Văn Tuyến8434xxx7397
5Hoàng Sĩ Kiên8498xxx4566
6Diệp Quốc Cường8493xxx5233
7Ngô Nhật Khánh8498xxx9914
8Ô Minh Tâm8456xxx8214
9Nguyễn Hoàng Nhật Hiếu8478xxx8086
10Nguyễn Văn Lộc8493xxx2744