[SGN] CHÍNH SÁCH THƯỞNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC MỚI KÝ QUỸ


Xin chào các Đối Tác của AhaMove, 

Để chào mừng Đối Tác đã tin tưởng và đồng hành cùng với AhaMove, bắt đầu từ ngày 05/08/2019 AhaMove sẽ THƯỞNG LỚN đối với những Đối Tác chấp nhận ký quỹ. 

Đối tượng áp dụng: Đối Tác mới được kích hoạt Tài Khoản từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019. 

Khu vực áp dụng: Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin về chương trình Thưởng:

Lưu Ý:

  • Chương trình chỉ áp dụng với các Đối tác nhận được thông báo.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho những Đối Tác tiến hành ký quỹ. 
  • Tiền thưởng chưa khấu trừ 1% Thuế. 
  • Tiền thưởng sẽ được cộng vào Tài Khoản Khuyến Mãi.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến và trong mọi trường hợp quyết định từ AhaMove là quyết định cuối cùng.

Có thể bạn quan tâm