[NW] CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐƠN HÀNG


Thấu hiểu những khó khăn mà Quý Đối tác gặp phải trong quá trình thực hiện đơn hàng, hiện thực hóa cam kết nỗ lực hỗ trợ Đối tác một cách tốt hơn nữa trong năm 2020. AhaMove chính thức thông báo cập nhật chính sách hỗ trợ mới.

Đối tượng áp dụng: Các đối tác đang hoạt động, không vi phạm Quy định Đảm bảo Chất lượng (ahamove.com/chatluong) trong tuần có đơn hàng phát sinh nhu cầu hỗ trợ.

Thời gian áp dụng: Các đơn hàng có yêu cầu hỗ trợ được gửi báo cáo từ ngày 03/07/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Chính sách chi tiết:

1. Hỗ trợ hủy đơn

Là khoản hỗ trợ đối với các đơn hàng tài xế đã chấp nhận và di chuyển đến lấy hàng nhưng bị khách hàng hủy vì lý do xuất phát từ khách hàng.

Điều kiện hỗ trợ:

 • Đơn hàng bị hủy bởi khách hàng hoặc tổng đài với nguyên nhân không do lỗi của tài xế
 • Thời gian từ lúc chấp nhận đơn đến lúc đơn hàng bị hủy là tối thiểu 05 phút.
 • Không hỗ trợ đối với đơn hàng dịch vụ HUB và các đơn hàng của đối tác Giao Hàng Nhanh (Các đơn hàng từ kho và điểm giao dịch)

Mức hỗ trợ:

5000đ/đơn hàng đủ điều kiện hỗ trợ

Đối với dịch vụ 4H, mức hỗ trợ sẽ được tính theo điểm giao.

Các trường hợp bị từ chối hỗ trợ thường gặp:

 • Báo cáo hỗ trợ hủy đơn nhưng thực tế vẫn hoàn thành đơn hàng với trạng thái THẤT BẠI
 • Báo cáo hủy đơn đối với đơn hàng do tài xế tự bấm hủy trên ứng dụng hoặc đơn hàng được hủy bởi khách hàng/tổng đài do lỗi của tài xế
 • Báo cáo hủy đơn với các đơn hàng dịch vụ HUB hoặc đơn hàng của đối tác Giao Hàng Nhanh
 • Gửi báo cáo hỗ trợ nhiều lần cùng 01 đơn hàng

2. Hỗ trợ quay lại điểm lấy hàng

Hỗ trợ đối với các đơn hàng có điểm giao thất bại và tài xế phải mang hàng quay trở lại điểm xuất phát để trả hàng.

Điều kiện hỗ trợ:

 • Các đơn hàng có tối thiểu 01 điểm giao thất bại
 • Đơn hàng có xác nhận hoàn trả hợp lệ
 • Các đơn hàng khách hàng có chọn dịch vụ Quay lại điểm lấy hàng hoặc có điểm bắt đầu và kết thúc trùng nhau không được hỗ trợ
 • Thời gian xác nhận hoàn trả trong vòng tối đa 04 giờ kể từ thời điểm hoàn thành đơn hàng trên hệ thống
 • Không hỗ trợ đối với đơn hàng dịch vụ HUB và các đơn hàng của đối tác Giao Hàng Nhanh (Các đơn hàng từ kho và điểm giao dịch)

Mức hỗ trợ:

Riêng dịch vụ 4H mức hỗ trợ 5.000đ/điểm giao thất bại.

Các trường hợp bị từ chối hỗ trợ thường gặp:

 • Gửi yêu cầu hỗ trợ trả đơn với các đơn hàng không có điểm giao thất bại
 • Thời gian hoàn trả đơn hàng vượt quá thời gian cho phép
 • Hoàn trả đơn hàng nhưng không xác thực hoàn trả (không gửi thông tin THÔNG BÁO HOÀN TRẢ)
 • Không có THÔNG BÁO HOÀN TRẢ hợp lệ (không có hình ảnh của điểm trả/khách gửi, hình ảnh/số giấy tờ tùy thân không hợp lệ, giả mạo chữ ký…)
 • Gửi báo cáo hỗ trợ nhiều lần cùng 1 đơn hàng

3. Hỗ trợ định vị sai

Điều kiện hỗ trợ:

 • Đơn hàng được khách hàng đặt đúng địa chỉ nhưng bị định vị sai trên hệ thống
 • Tổng khoảng cách di chuyển của đơn hàng > 4km
 • Khoảng cách di chuyển phát sinh do vấn đề định vị sai gây nên tối thiểu 01 km.
 • Đối với đơn hàng dịch vụ 4H, chỉ hỗ trợ sai lệnh khoảng cách các điểm giao hàng
 • Không hỗ trợ đối với đơn hàng dịch vụ HUB và các đơn hàng của đối tác Giao Hàng Nhanh (Các đơn hàng từ kho và điểm giao dịch), đơn hàng dịch vụ Đồng Giá.

Mức hỗ trợ:

 • 4.000đ/km x khoảng cách hỗ trợ.
 • Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 15.000đ/đơn hàng

Các trường hợp bị từ chối hỗ trợ thường gặp:

 • Đơn hàng bị sai lệch khoảng cách do khách hàng đặt sai địa chỉ.
 • Gửi báo cáo nhiều lần cùng một điểm giao.
 • Đơn hàng không được hoàn thành bởi tài xế.
 • Báo cáo có hình ảnh báo cáo không hợp lệ (hình ảnh hợp lệ là hình ảnh có số nhà/ngõ/ngách, có đủ cơ sở để xác minh địa điểm qua hình ảnh)
 • Báo cáo không có hình ảnh đính kèm.

Lưu ý: AhaMove có toàn quyền quyết định về tính hợp lệ của các yêu cầu hỗ trợ của Đối tác. Quyết định của AhaMove là quyết định cuối cùng. Các điều khoản của chính sách hỗ trợ có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.


Có thể bạn quan tâm