TÙY CHỌN “ĐƠN HÀNG CÓ THU HỘ” TRÊN ỨNG DỤNG AHAMOVE VÀ MỨC ĐỀN BÙ/BỒI HOÀN KHI CÓ SỰ CỐ


I) TÙY CHỌN “ĐƠN HÀNG CÓ THU HỘ”

a/ Trường hợp khách hàng lựa chọn “Đơn hàng có thu hộ”

Hình thức “Đơn hàng có thu hộ” (hay đơn COD) là hình thức mà tài xế sẽ ứng tiền trước cho người gửi. Trong trường hợp bật tùy chọn “Đơn hàng có thu hộ”, khách hàng sẽ cần nhập mức COD mong muốn. Đối với dịch vụ AhaPro, Ahamove hiện đang hỗ trợ mức ứng COD tối đa là 10 triệu đồng/đơn hàng.


Lưu ý Ahamove sẽ tính thêm phụ phí là 0.88% giá trị COD (áp dụng với giá trị COD trên 2 triệu đồng) và miễn phí cho giá trị COD nhỏ hơn 2 triệu đồng.

b/ Trường hợp khách hàng không lựa chọn “Đơn hàng có thu hộ”

Trong trường hợp không bật tùy chọn “Đơn hàng có thu hộ”, khách hàng sẽ tiến hành điền khai giá cho hàng hóa. Lưu ý Ahamove sẽ tính thêm phụ phí là 0.5% giá trị khai giá (áp dụng với giá trị khai giá trên 3 triệu đồng). Quý khách có thể lựa chọn khai giá hoặc không.


Việc khách hàng lựa chọn bật hoặc không bật tùy chọn “Đơn hàng có thu hộ” sẽ ảnh hưởng đến các mức đền bù khi xảy ra sự cố đơn hàng và được thông tin cụ thể ở mục II.

II) MỨC ĐỀN BÙ HÀNG HÓA KHI XẢY RA SỰ CỐ

a/ Trường hợp khách hàng lựa chọn “Đơn hàng có thu hộ”

Nếu xảy ra sự cố trong quá trình giao hàng, Ahamove sẽ tiến hành đền bù 70% giá trị hàng hóa theo hóa đơn (mức đền bù tối đa 10 triệu đồng/trường hợp). Hồ sơ xử lý đền bù bao gồm hóa đơn VAT hàng hóa.

b/ Trường hợp khách hàng không lựa chọn “Đơn hàng có thu hộ”

– TH1: Khách hàng có điền khai giá hàng hóa

Nếu xảy ra sự cố trong quá trình giao hàng, Ahamove sẽ tiến hành đền bù 100% giá trị khai giá (mức đền bù tối đa 30 triệu đồng/trường hợp). Hồ sơ xử lý đền bù bao gồm hóa đơn VAT hàng hóa.


TH2: Khách hàng không điền khai giá hàng hóa

Nếu xảy ra sự cố trong quá trình giao hàng, Ahamove sẽ tiến hành đền bù 50% giá trị hàng hóa (tối đa 3 triệu đồng/trường hợp) nếu hàng hóa có hóa đơn, hoặc 4 lần cước phí giao hàng nếu hàng hóa không có hóa đơn.

 459 total views


Có thể bạn quan tâm