[HN] (04.07 – 07.07.2018) Tri Ân Tài Xế Tháng 6


 1. Thời gian áp dụng: Áp dụng từ 00:00 ngày 04.07.2018 đến 23:59 ngày 07.07.2018
 2. Đối tượng áp dụng: Tài xế nhận được thông báo (Nhóm tài xế kích hoạt và chạy đơn trong tháng 6)
 3. Điều kiện nhận thưởng: Tài xế đứng top 500 theo ngày.
 4. Cách tính điểm: Tổng điểm  xếp hạng= (Tổng số điểm giao hoàn thành x 0.7)  +  (Tổng khoảng cách di chuyển của các đơn hoàn thành x 0.3)
 5. Nội dung chi tiết:
 • ?Thưởng 50.000đ   cho các đối tác đứng top 101-500
 • ?Thưởng 100.000đ cho các đối tác đứng top  11-100
 • ?Thưởng 500.000đ cho các đối tác đứng top  1-10

Ví dụ: Bạn sẽ nhận được 750,000đ vào tài khoản thưởng chỉ trong 4 ngày như sau:

Ngày Thứ hạng của bạn Phần thưởng tương ứng
04-07-2018 205 50.000
05-07-2018 95 100.000
06-07-2018 15 100.000
07-07-2018 7 500.000
 • Dịch vụ áp dụng: Siêu Tốc, Siêu Rẻ, Giao Đồ Ăn, Đồng Giá 25.
 • Tài khoản trả thưởng: Tài khoản khuyến mãi
 • Thời gian cộng thưởng: 17:00 hàng ngày (muộn nhất vào 17:00 thứ 4 ngày 11-07-2018)

QUÝ ĐỐI TÁC CÓ THỂ TRA CỨU XẾP HẠNG CỦA MÌNH THEO CÁC BƯỚC SAU:

Từ ứng dụng Tài xế Aha -> Thêm -> Theo dõi thành tích -> Xếp hạng

 2,224 total views


Có thể bạn quan tâm