[HN] Chính sách REFT6

  1. Thời gian áp dụng: 05/06/2018 - Khi có thông báo tiếp theo
  2. Đối tượng áp dụng: Tài xế AhaMove
  3. Điều kiện nhận thưởng: Đối tác AhaMove giới thiệu tài xế đạt đủ điều kiện.
  4. Nội dung chi tiết:

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

Tặng 50,000đ vào tài khoản khuyến mãi của tài xế khi người được giới thiệu hoàn thành đủ 5 đơn hàng hợp lệ trong vòng 3 ngày từ ngày kích hoạt tài khoản