[HN] (21/06/2018) CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG BÃO ĐƠN SIÊU TỐC


  1. Thời gian áp dụng: Áp dụng vào Thứ 6 (ngày 22.06.2018)
  2. Đối tượng áp dụng: Tài xế nhận được thông báo
  3. Điều kiện nhận thưởng: Tài xế hoàn thành số lượng đơn hàng SIÊU TỐC hợp lệ trong thời gian áp dụng của chương trình.
  4. Nội dung chi tiết:
  • ?Thưởng 10% doanh thu cho các đơn hàng SIÊU TỐC hoàn thành khi vượt mốc 4 đơn
  • ?Thưởng 15% doanh thu cho các đơn hàng SIỂU TỐC hoàn thành khi vượt mốc 7 đơn
  • ?Thưởng 20% doanh thu cho các đơn hàng SIÊU TỐC hoàn thành khi vượt mốc 10 đơn

Ví dụ:

 

STT Đơn hàng Doanh thu đơn hàng Mức thưởng  Thưởng
1 6R3KBX 20,000 0%
2 WZ6PSF 20,000 0%
3 U5ZRZV 20,000 0%
4 MDBTRD 40,000 10% 4,000
5 HKD2IP 40,000 10% 4,000
6 SENCTN 40,000 10% 4,000
7 XI1XZE 40,000 10% 4,000
8 6SZSL9 25,000 15% 3,750
9 3SCROK 25,000 15% 3,750
10 8XFULK 25,000 15% 3,750
11 3PFUBG 25,000 15% 3,750
12 W44DTY 50,000 20% 10,000
13 NENCTN 50,000 20% 10,000
14 GPFUBG 50,000 20% 10,000
15 V5ZRZV 50,000 20% 10,000
16 MKD2IP 50,000 20% 10,000
17 9PFUBG 50,000 20% 10,000
18 TR3KBX 50,000 20% 10,000
19 VENCTN 50,000 20% 10,000
20 G5ZRZV 50,000 20% 10,000
TỔNG THƯỞNG 121,000

 2,748 total views


Có thể bạn quan tâm